Dashboard

Thông tin chung

Trang tổng quan là một loại giao diện người dùng đồ họa thường cung cấp cái nhìn nhanh về các chỉ số hiệu suất chính có liên quan đến một mục tiêu hoặc quy trình kinh doanh cụ thể.

Dashboard tại Abaha cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin chung cơ bản của cửa hàng như:

1. Bốn chỉ số chính: (Doanh số, Tổng số đơn, Khách mới, Khách hoạt động):

Giúp khách hàng có thể xem nhanh tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng trong khoảng thời gian khách chọn (tối đa 31 ngày)

2. Hai biểu đồ sẽ biểu diễn hai chỉ số Doanh số và Đơn hàng của từng ngày trong khoảng thời gian mà khách hàng chọn (tối đa là 31 ngày).

Khi nhấn xem chi tiết ở 2 biểu đồ sẽ được đưa đến trang Báo cáo tổng hợp ngày

3. Top 10 sản phẩm bán chạy giúp cho khách hàng năm bắt được sản phẩm nào đang là sản phẩm được mua nhiều nhất của khách hàng. Khách hàng di chuyển chuột vào phần biểu đồ thì sẽ thấy được số lượng đã bán của sản phẩm đó(có thể thay đổi theo thời gian khách chọn).

Khi nhấn xem chi tiết ở biểu đồ tròn sẽ được đưa đến trang Tổng lượt mua sản phẩm.

4. Top lượt xem sản phẩm giúp khách hàng nắm bắt được các sản phẩm đang được quan tâm nhiều nhất để có thể đưa ra chiến dịch quảng cảo mới. Tổng lượt xem sản phẩm sẽ là thời gian từ lúc sản phẩm có mặt trên cửa hàng và sẽ không chạy theo thời gian.

Khi nhấn xem chi tiết ở biểu đồ tròn sẽ được đưa đến trang Lượt xem sản phẩm.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Abaha là đối tác.

Last updated