Cấu hình giao vận

1. Cấu hình giao vận

Bước 1: Vào trang quản trị chon modules Giao Vận

Bước 2: Vào menu Cấu hình giao vận nhập thông tin của cửa hàng và cấu hình phí vận chuyển.

Bước 3: Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin người gửi khi tạo đơn giao vận:

Tên người gửi

Số điện thoại

Khối lượng trung bình đơn hàng

Ghi chú của cửa hàng

Địa chỉ tỉnh thành/ quận huyện/ phường xã

Tọa độ vị trí (cách lấy tọa độ tại đây)

Lưu ý: tại mục Vĩ độ và Kinh độ có hướng dẫn chi tiết tại “Cách xác định và lấy tạo độ trên google map”

Bước 4: Chọn và nhập Cấu hình thông tin chi phí vận chuyển và chọn Cập nhật để hoàn tất

2. Cấu hình chi phí vận chuyển:

Cấu hình thông tin chi phí vận chuyển có 2 loại:

  • Theo Giá trị đơn hàng

  • Bù phí vận chuyển.

2.1 Chọn loại cấu hình theo Giá trị đơn hàng:

Ứng với mỗi mức giá trị đơn hàng sẽ cấu hình mức chi phí vận chuyển tương ứng:

Mức

Mức chi phí vận chuyển

Mô tả

200.000đ

20.000đ

Giá trị đơn hàng < 200.000đ có mức phí vận chuyển là 20.000đ

500.000đ

50.000đ

200.000đ <= Giá trị đơn hàng < 500.000đ có mức phí vận chuyển là 50.000đ

2.2 Chọn loại cấu hình theo Bù phí vận chuyển: ứng với mỗi mức giá trị đơn hàng sẽ cấu hình mức bù phí vận chuyển tương ứng (số tiền bù phí sẽ do cửa hàng chịu).

Ví dụ:

  • Đơn hàng có giá trị < 200.000đ

  • Phí ship đơn vị là: 60.000đ

  • Mức bù phí vận chuyển là :0đ (Do đơn hàng không đủ giá trị tối thiểu để nhận hỗ trợ bù phí)

=> Phí ship của đơn hàng này là: 60.000đ

  • Đơn hàng có giá trị >= 200.000đ

  • Phí ship đơn vị là: 60.000đ

  • Mức bù phí vận chuyển là: 20.000đ

=> Phí ship của đơn hàng này là: 40.000đ ( 60.000 - 20.000)

Mức

Mức chi phí vận chuyển

Phí ship đơn vị

Bù phí

Mô tả

200.000đ

20.000đ

60.000đ

giá trị đơn hàng < 200.000đ không được bù phí ship

500.000đ

50.000đ

60.000đ

20.000đ

200.000đ <= giá trị đơn hàng < 500.000đ được bù 20.000đ tiền ship

1.000.000đ

70.000đ

60.000đ

50.000đ

500.000đ <= giá trị đơn hàng < 1.000.000đ được bù 50.000đ tiền ship

Last updated