Lọc/Filter sản phẩm

Tại trang quản trị hệ thống chọn Module Sản phẩm -> chọn menu Lọc/Filter sản phẩm

1. TẠO NHÓM LỌC MỚI

Bước 1: Bấm “Tạo nhóm lọc mới”.

Điền thông tin vào các trường thông tin yêu cầu : Nhập tên nhóm lọc, Nhập nội dung lọc

-> Bấm “Lưu” để hoàn tất.

Bước 2: Vào modules Sản phẩm -> Chọn Danh sách sản phẩm -> Thêm nhóm lọc cho sản phẩm

Bước 3: Chọn danh sách các sản phẩm và gán nhóm lọc cho sản phẩm

2. ẨN/ HIỆN VÀ SỬA/XÓA NHÓM LỌC

Có thể Ẩn/ Hiện trạng thái bằng cách tích hoặc bỏ tích

Để Sửa/ Xóa nhóm lọc -> Click vào nút ‘Sửa’/ ‘Xóa’ và thực hiện thay đổi tương tự như các chức năng khác trước đó.

LỌC THEO GIÁ

Cấu hình lọc theo giá tiền -> Bấm “Lưu” để hoàn tất.

Giao diện hiển thị trên app:

Last updated