Comment on page

Lọc sản phẩm

Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM
Sau đó Vào menu Lọc sản phẩm:
1. TẠO NHÓM LỌC MỚI
Bước 1: Bấm “Tạo nhóm lọc mới”.
Điền thông tin vào các trường thông tin yêu cầu : Nhập tên nhóm lọc, Nhập nội dung lọc
> Bấm “Lưu” để hoàn tất.
Bước 2: Vào modules Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Thêm nhóm lọc cho sản phẩm
Bước 3: Chọn danh sách các sản phẩm và gán nhóm lọc cho sản phẩm
2. ẨN/ HIỆN VÀ SỬA/XÓA NHÓM LỌC
Có thể Ẩn/ Hiện trạng thái bằng cách tích hoặc bỏ tích
Để Sửa/ Xóa nhóm lọc > Click vào nút ‘Sửa’/ ‘Xóa’ và thực hiện thay đổi tương tự như các chức năng khác trước đó.
LỌC THEO GIÁ
Cấu hình lọc theo giá tiền > Bấm “Lưu” để hoàn tất.
Giao diện hiển thị trên app: