Hướng dẫn sử dụng app store connect

1. Chấp nhận quyền quản trị app

 • Truy cập email đã cung cấp cho bên khởi tạo app

 • Tìm đến email được gửi từ Apple Developer với tiêu đề “You're invited to join a development team.

 • Nhấn Accept invitation để chấp nhận lời mời quyền quản trị app

 • Sử dụng tài khoản apple id (với ID Apple là email đã cung cấp cho bên khởi tạo app) để đăng nhập và quản trị app (cần đăng ký nếu chưa có)

* Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Apple ID (tài liệu của Abaha) tại đây

* Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản Apple ID (tài liệu của Apple) tại đây

 • Xem xét và đồng ý với điều khoản của Apple sau đó nhấn Agree (nếu có)

2. Truy cập App Store Connect

 • Truy cập trang https://appstoreconnect.apple.com/ đăng nhập với email và mật khẩu đã đăng ký. Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký (nếu có)

3. Thay đổi thông tin app

 • Nhấn vào My Apps để vào xem được các app đang quản lý

 • Nhấn vào app cần xem hay điều chỉnh thông tin

 • Để điều chỉnh thông tin app cần tạo một bản phát hành mới, Nhấn vào + và nhập số phiên bản tiếp theo (ví dụ: hiện tại là 1.0.4 sẽ lên 1.0.

* Lưu ý: số phiên bản có thể sẽ được thay đổi bởi bên phát triển ứng dụng cho phù hợp với việc cập nhật ứng dụng

 • Các thông tin có thể thay đổi:

 • Ảnh chụp màn hình (ScreenShots): Trong ảnh chụp màn hình cần chú ý đến các dữ liệu, từ ngữ liên quan đến demo, test,.. và các hình ảnh đã có bản quyền thương hiệu, tránh các hình ảnh liên quan đến bên thứ 3 khác như Google,...

* Lưu ý: đối với riêng ảnh chụp màn hình của ipad phải là Ipad Pro (3th Gen) 12.9’’, ảnh hiển thị rõ ràng, có thể lồng thêm khung, đúng nội dung chính trên ảnh chụp, ví dụ như hình ảnh bên dưới.

* Xem thông tin kích thước ảnh tại đây

 • Mô tả ngắn (Promotional Text): không bắt buộc nhập, tối đa 170 ký tự

 • Mô tả dài (Description): Bắt buộc nhập, trên 300 ký tự

* Lưu ý: Tránh các từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, Các từ liên quan đến hàng giả, hàng nhái, các thông tin chưa chính thống của Apple.

* Không nên sửa các thông tin khác nếu không hiểu rõ. Một số thông tin như App Icon sẽ được tự động cập nhật khi bên phát triển ứng dụng đẩy bản phát hành mới lên.

4. Xem, trả lời đánh giá khách hàng

 • Chọn Rating and Review: Xem thông tin các đánh giá của khách hàng đối với ứng dụng

 • Chọn Reply ở đánh giá để trả lời

 • Nhập thông tin trả lời sau đó nhấn Submit

5. Xem báo cáo tải app

 • Nhấn vào Analytics để xem phân tích báo cáo về app (UNITS là tổng số lượt tải app)

 • Có thể chọn xem báo cáo theo từ ngày đến ngày cụ thể

 • Nhấn vào app để xem báo cáo chi tiết

 • Chọn Metrics, chọn Usage sau đó chọn Installations để xem báo cáo lượt tải app

Last updated