Hướng dẫn mua và sử dụng khóa học trên App

1. Hướng dẫn mua khóa học trên App

Tại trang chủ trên App người dùng chọn vào Menu Khóa học để mua khóa học

Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra 1 tab tất cả các khóa học và 1 tab khóa học đã mua

Người dùng chọn vào khóa học để xem chi tiết khóa học hoặc trỏ vào dấu + để thanh toán khóa học

Chọn Mua ngay để thanh toán khóa học, màn hình sẽ hiển thị:

  • Tên khóa học

  • Hình thức thanh toán: chỉ áp dụng cho hình thức thanh toán VNpay và Bảo Kim

  • Tổng số tiền cần thanh toán

Sau khi khách hàng bấm chọn Thanh toán màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản người nhận

Khi người dùng thanh toán thành công màn hình hiển thị thông báo đã thanh toán thành công

2. Hướng dẫn sử dụng khóa học

Tại trang chủ App chọn Tab Tài khoản để xem danh sách khóa học đã mua

Chọn Khóa học của tôi để xem các khóa học đã mua

Người dùng chọn Vào học khi đó sẽ mở ra chi tiết các bài có trong khóa học đã mua

Người dùng có thể chọn một trong các bài học để tiến hành học

Last updated