Cài đặt phân hạng

Phân hạng khách hàng giúp chủ shop (doanh nghiệp) chăm sóc khách hàng, kích thích khách hàng quay lại mua sắm, thông qua những ưu đãi đặc quyền khi họ đạt được phân hạng tương ứng.

Khái niệm

Đây là tính năng tích điểm và phân hạng dành cho tất cả khách hàng của chủ shop (doanh nghiệp).

Mỗi khi khách hàng đặt hàng thành công, đơn hàng được cập nhật trạng thái là hoàn thành trên hệ thống quản trị, hệ thống sẽ ghi nhận và tích luỹ điểm cho khách hàng tương ứng với giá trị đơn hàng.

Tổng số điểm tích luỹ của khách hàng qua từng chu kỳ tích luỹ, hệ thống sẽ dùng điểm để phân hạng khách hàng.

Với phân hạng đạt được, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi dành cho khách hàng tại phân hạng đó.

Làm sao để khách hàng tích luỹ điểm ?

Khách hàng thao tác đặt hàng trên web hoặc app thành công, đơn hàng được cập nhật trạng thái là hoàn thành trên hệ thống quản trị, hệ thống sẽ ghi nhận và tích luỹ điểm cho khách hàng tương ứng với giá trị đơn hàng.

Điểm tích luỹ của khách hàng sẽ được tính như thế nào ?

Số điểm tích luỹ của khách hàng qua từng đơn hàng hoàn thành được tính bằng (gía trị đơn hàng ứng với tỷ lệ quy đổi điểm ví dụ: 20.000 vnđ - được 1 điểm tích luỹ). Tỷ lệ quy đổi điểm này được cấu hình trong trang quản trị.

Hạng của khách hàng?

phân hạng khách hàng dựa trên số điểm tích luỹ của khách hàng. Các hạng khách hàng được cấu hình trong trang quản trị với từng mức tính điểm và các ưu đãi hấp dẫn.

Khởi tạo cửa hàng

Khi khởi tạo cửa hàng trên hệ thống Abaha.vn thành công, hệ thống sẽ tự động cài đặt cấu hình mặc định tính năng phân hạng khách hàng. Chủ shop (doanh nghiệp...) có thể cấu hình lại sao cho phù hợp với chính sách, hướng phát triển của shop (doanh nghiệp).

CÀI ĐẶT PHÂN HẠNG KHÁCH HÀNG.

Chủ Shop (doanh nghiệp) cài đặt tên hạng, điểm phân hạng, các ưu đãi theo ý của mình sao cho phù hợp với mục đích vận hành được hiệu quả

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống MODULES Khách hàng Cài đặt phân hạng, Màn hình Phân quyền khách hàng chọn Cấu hình danh sách khách hàng thân thiết

Bước 2: Thiết lập phân hạng khách hàng theo:

  • Tên phân hạng

  • Mô tả phân hạng

  • Điểm phân hạng ( số điểm để khách hàng đạt được phân hạng tương ứng)

  • Ưu đãi nhận được cho từng đối tượng

 Cài đặt ưu đãi: Quản trị tùy chỉnh ưu đãi áp dụng cho từng đối tượng cụ thể, chọn:

Cập nhật: để áp dụng cho phân hạng khách hàng

Thêm mới ưu đãi: để thực hiện Tạo thêm ưu đãi cho phân hạng khách hàng

Ví dụ: Với khách hàng là hạng Bạch kim, khách hàng sẽ được nhận các ưu đãi sa

  • Giảm (5% ) điểm quy đổi cho toàn bộ Voucher

  • Áp dụng bảng giá riêng (độ ưu tiên sử dụng bảng giá tuân thủ theo quy tắc chung)

  • Các ưu đãi tương ứng kèm theo (tùy chọn )

Ưu đãi cần được Tích chọn và Cập Nhật để áp dụng cho phân hạng khách hàng

Last updated