Tồn kho
Quản lý tồn kho sản phẩm tại cửa hàng
Bước 1: Tại MODULES SẢN PHẨM chọn menu Quản lý sản phẩm
Bước 2: chọn menu Tồn kho
Hệ thống mở ra màn hình danh sách quản lý tồn kho của sản phẩm, mặc định view ở kho tổng. Tại đây hệ thống hỗ trợ quản trị nhập số lượng Tồn kho cho sản phẩm
Bước 3:
  • Với sản phẩm không có thuộc tính, nhập số tồn kho tại cột
Với sản phẩm có thuộc tính: chọn
của sản phẩm tương ứng để cập nhật số tồn kho
Trường hợp Cửa hàng có nhiều kho, khi nhập số Tồn kho cho từng kho hàng, vui lòng chọn Kho tương ứng để cập nhật

XUẤT EXCEL TỒN KHO SẢN PHẨM

Màn hình Quản lý tồn kho sản phẩm, mục Xuất Excel tồn kho:
  • Cách 1: Click link “Tại đây” đọc và làm theo hướng dẫn
  • Cách 2: Đơn giản hơn: chọn Kho muốn xuất excel và chọn Xuất excel kho sản phẩm
Chọn kho hàng ( nếu chọn kho tổng thì xuất excel theo kho tổng - kho tổng là kho mặc định của cửa hàng).
Sau đó xuất excel tồn kho sản phẩm.
Từ file excel đã xuất tồn kho ở trên, nhập tồn kho cho sản phẩm ở file excel theo hướng dấn hình ảnh.
Nhập số lượng tồn kho sản phẩm vào cột tồn kho.
Từ file excel đã nhập tồn kho, bước tiếp theo là tải file excel lên hệ thống quản trị.
Chọn kho hàng (nếu chọn kho tổng thì xuất excel theo kho tổng - kho tổng là kho mặc định của cửa hàng). Lưu ý cần phải chọn đúng kho muốn cập nhật.
Sau đó màn hình hiển thị như hình ảnh là bạn đã thành công.
Last modified 3mo ago