Tồn kho

I.Tổng quan

Chức năng tồn kho mang đến một cách hiệu quả để quản lý tồn kho của tất cả sản phẩm có trong cửa hàng. Với chức năng này, cửa hàng có khả năng xác định mức tồn kho tối thiểu và tối đa cho từng sản phẩm cụ thể. Điều này giúp cửa hàng có cái nhìn tổng quan về tình trạng hàng hoá và đảm bảo rằng tồn kho không vượt quá giới hạn hoặc tồn ít hơn quá mức.

Khi tồn kho của một sản phẩm nằm ngoài giới hạn định mức, cửa hàng sẽ nhận được thông báo đưa ra danh sách các sản phẩm nằm ngoài giới hạn định mức tồn. Thông báo này giúp cửa hàng nhận biết những sản phẩm cần được bổ sung vào kho hàng, từ đó có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời.

Với chức năng quản lý tồn kho như vậy, cửa hàng có thể tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rằng hàng hóa luôn đủ sẵn có để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tránh tình trạng hàng hóa bị lãng phí hoặc thiếu hụt không đáng có.

II.Đối tượng áp dụng

Admin site, quản trị điểm bán hoặc những nhân viên được phân quyền.

III.Hướng dẫn chức năng

Tại module Sản phẩm -> Tồn kho

Màn hình tồn kho cho phép cửa hàng quản lý tồn kho của tất cả sản phẩm trong cửa hàng. Cửa hàng cũng có thể cài định mức tồn kho cho từng sản phẩm bao gồm định mức tồn ít nhất và định mức tồn nhiều nhất. Nếu tồn kho của 1 sản phẩm nằm ngoài định mức cửa hàng sẽ nhận được thông báo danh sách các sản phẩm ngoài định mức tồn từ đó sẽ giúp cửa hàng kịp thời bổ sung hàng hoá trong kho, trường hợp nếu cửa hàng không kịp bổ sung có thể cài bán âm cho sản phẩm hoặc ẩn sản phẩm trên APP.

Danh sách tồn kho sẽ có các thông tin như Ảnh, tên sản phẩm, mã sản phẩm,.. Khách hàng có thể tim kiếm theo tên, mã sản phẩm và lọc theo tồn kho, danh mục của sản phẩm.

1.KIỂM TRA TỒN KHO SẢN PHẨM

Bước 1: Ở màn hình trang quản trị, Admin chọn Modules Sản phẩm -> Tồn kho

Hệ thống mở ra màn hình danh sách quản lý tồn kho của sản phẩm, mặc định hiển thị là ở kho tổng.

Bước 2: Đối với cửa hàng có nhiều điểm bán: Nếu muốn xem danh sách tồn kho sản phẩm ở kho nào, bạn có thể chọn lọc theo điểm bán đó.

2.CẬP NHẬT TỒN KHO

Danh sách tồn kho sẽ có các thông tin như Ảnh, tên sản phẩm, mã sản phẩm,.. Khách hàng có thể tim kiếm theo tên, mã sản phẩm và lọc theo tồn kho, danh mục của sản phẩm.

Với sản phẩm không có thuộc tính: bạn nhập số tồn kho tại mục Tồn kho [Nhập tồn kho]. Sau đó, bạn nhập trực tiếp số lượng tồn kho của từng sản phẩm tương ứng.

Với sản phẩm có thuộc tính: bạn chọn sản phẩm -> Cập nhật tồn kho sản phẩm thuộc tính để cập nhật số lượng tồn kho.

Sau khi chọn, hệ thống sẽ mở ra form để bạn thực hiện Cập nhật tồn kho cho sản phẩm thuộc tính.

Sau khi hoàn tất, bạn chọn Cập nhật để lưu lại thông tin trên hệ thống.Trường hợp Cửa hàng có nhiều kho, khi nhập số Tồn kho cho từng kho hàng, vui lòng chọn Kho tương ứng trước khi cập nhật tồn kho sản phẩm.

3.XUẤT EXCEL TỒN KHO SẢN PHẨM

Bước 1: Ở màn hình Quản lý tồn kho sản phẩm -> Chọn kho hàng muốn xuất dữ liệu tồn kho

Bạn có thể tham khảo thêm qua: Hướng dẫn xuất tồn kho sản phẩm ra file excel.

Bước 2: Chọn Xuất excel tồn kho sản phẩm

4.IMPORT EXCEL TỒN KHO SẢN PHẨM

Bước 1: Từ file excel đã xuất tồn kho ở trên, nhập số lượng tồn kho cho sản phẩm vào cột Tồn kho ở file excel.

Bước 2: Sau khi nhập số lượng tồn kho sản phẩm vào file excel, bạn tiến hành tải file excel lên hệ thống quản trị. Bạn chọn kho muốn cập nhật số lượng tồn kho (nếu chọn kho tổng thì xuất excel theo kho tổng - kho tổng là kho mặc định của cửa hàng). Bạn cần lưu ý chọn đúng kho muốn cập nhật tồn kho.

Bước 3: Bạn chọn Tải file excel tồn kho sản phẩm để tiến hành tải file tồn kho. Sau khi tải lên, bạn chọn Nhập excel tồn kho sản phẩm để cập nhập thông tin tồn kho lên hệ thống.

Khi cập nhật file thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo Cập nhật tồn kho sản phẩm thành công.

5.Cấu hình các cách hiển thị tồn kho trên app và webshop

Tại trang quản trị -> Chọn Module Sản phẩm -> Chọn Cấu hình sản phẩm

Quản trị viên nhập giá trị hiển thị tồn kho trên App bán hàng

Nhập giá trị là 0: Hệ thống sẽ hiển thị tồn kho: Còn hàng

Nếu để trống: Hệ thống sẽ hiển thị đúng số lượng tồn kho của sản phẩm

Nếu nhập giá trị lớn hơn 0:

  • Nếu tồn kho của sản phẩm > giá trị được nhập: Hệ thống sẽ hiển thị tồn kho là {giá trị được nhập}+ .

  • Nếu tồn kho của sản phẩm <= giá trị được nhậpnhập: thì hiển thị đúng tồn kho của sản phẩm.

Ví dụ: Giá trị được nhập là: 100

  • Nếu tồn kho của sản phẩm là 99: hệ thống sẽ hiển thị tồn kho là 99

  • Nếu tồn kho của sản phẩm là 101: hệ thống sẽ hiển thị tồn kho là 100+

Trên App sẽ hiển thị tồn kho như sau:

  • Nếu tồn kho sản phẩm là 120 thì hệ thống sẽ hiển thị là 100+

  • Nếu tồn kho sản phẩm là 100 thì hệ thống sẽ hiển thị là 100

6.Cấu hình các sản phẩm hết hàng sẽ hiển thị tại cuối danh sách sản phẩm trên app và webshop

Để sử dụng được chức năng này Quản trị viên cần liên hệ với Abaha để được cấu hình.

Khi bật chức năng này thì những sản phẩm đã hết hàng sẽ hiện ở phần dưới cùng của cửa hàng trên App bán hàng

Sản phẩm đã hết hàng sẽ hiện ở phần dưới cùng của Webshop

7.Cấu hình để ẩn các sản phẩm hết tồn kho

Quản trị cửa hàng chọn Module Sản phẩm -> chọn Menu Cấu hình sản phẩm

Khi bật cấu hình ẩn sản phẩm khi hết tồn kho thì những sản phẩm hết hàng sẽ ẩn khỏi danh sách sản phẩm trên App bán hàng và trên Webshop

Last updated