Sửa thông tin chân trang

Quý khách có thể sửa nội dung Footer (Coppyright..., phát triển bởi...) trên app/ website
Bước 1: Vào Modules CỬA HÀNG
Bước 2: Chọn menu " Sửa thông tin chân trang" Chỉnh sửa nội dung như mong muốn sau đó bấm Lưu
Hiển thị phần chân trang trên app:
Hiển thị phần chân trang trên website