SÀN CỬA HÀNG

Tài liệu dành cho bộ phận vận hành và phát triển sàn các cửa hàng

1. Giới thiệu chung:

Hệ thống sàn TMDT tương tự Now - Baemin - GrabFood.

 • Trên sàn có nhiều cửa hàng cung cấp sản phẩm cho người dùng cuối.

 • Mỗi cửa hàng có gian hàng riêng, tự đăng sản phẩm, quản lý tồn kho và khách hàng mua hàng.

 • Khách hàng vào app chọn cửa hàng và đặt hàng tới cửa hàng.

 • Đơn hàng được cửa hàng nhận và xử lý ngay trên App và Web Admin dành cho cửa hàng.

 • Báo cáo bán hàng riêng cho từng cửa hàng.

 • Sàn quản lý chung về sản phẩm, đơn hàng, khách hàng ở tất cả các cửa hàng.

2. Hệ thống quản lý: web và app

 • Web admin với tên miền riêng và app Admin với tên thương hiệu riêng ( tương tự Abaha.vn và App Abaha admin)

 • Quản lý và nhân viên tại cửa hàng sẽ được cấp quyền quản lý cửa hàng ngay trên web và app này

3. Các luồng chọn cửa hàng khi vào SÀN

a. Luồng: Chọn cửa hàng ngay sau khi đăng nhập vào App

 • Khách chọn trực tiếp cửa hàng phục vụ

 • Khi vào App sẽ hiển thị thông tin sản phẩm, tồn kho, banner, thông tin, ... của cửa hàng được chọn.

 • Cửa hàng tự vận hành về mặt nội dung hiển thị tới khách hàng.

 • Phù hợp với mô hình gộp nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm theo 1 ngành hàng.

b. Luồng: Khách vào bên trong App (sau trang Home, giống app Now), xem danh sách cửa hàng theo danh mục và gợi ý theo vị trí

 • Khách chọn trực tiếp cửa hàng phục vụ

 • Khi vào cửa hàng sẽ hiển thị thông tin sản phẩm, tồn kho, banner, thông tin, ... của cửa hàng được chọn.

 • Cửa hàng nhận đơn và xử lý đơn

Last updated