Các chức năng chính trên APP

I. Các tính năng chính trên APP cộng đồng SPACES

II. Hướng dẫn tính năng:

1. Tham gia hội nhóm:

2. Checkin, theo dõi sự kiện:

3. Kênh cộng đồng:

4. Danh sách thành viên trong hội nhóm:

5. Chát với ban quản lý:

6. Chia sẻ hội nhóm:

Chi tiết mã QRcode và link chia sẻ:

Last updated