Các chức năng chính trên APP

I. Các tính năng chính trên APP cộng đồng SPACES
II. Hướng dẫn tính năng:
1. Tham gia hội nhóm:
2. Checkin, theo dõi sự kiện:
3. Kênh cộng đồng:
4. Danh sách thành viên trong hội nhóm:
5. Chát với ban quản lý:
6. Chia sẻ hội nhóm:
Chi tiết mã QRcode và link chia sẻ: