Hướng dẫn sử dụng mã giới thiệu

I. Mô tả

  1. Mỗi CTV có 1 mã giới thiệu, chia sẻ đường dẫn có mã tới người mua.

  2. Đơn hàng phát sinh qua đường dẫn đó sẽ ghi nhận hoa hồng cho CTV.

  3. CTV giới thiệu khách mua hàng và nhận hoa hồng theo đơn hàng trực tiếp và theo doanh số theo tháng.

  4. Cung cấp báo cáo thống kê hàng tháng cho chương trình CTV.

II. Hướng dẫn sử dụng mã giới thiệu

Bước 1: Admin cấp quyền CTV cho khách hàng

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Tại giao diện chính của App → Khách hàng click vào “Tài khoản”

Trong menu TÀI KHOẢN, Click vào thông tin “ Mã giới thiệu” → để tiến hành chia sẻ mã giới thiệu của mỗi người (Mã giới thiệu chính là số điện thoại của khách hàng sử dụng App)

Bước 3: Click “Chia sẻ” mã giới thiệu.

Bước 4: Chọn chia sẻ qua Zalo hoặc Messenger.

Bước 5: Click vào link để tải ứng dụng.

Bước 8: Nhập mã giới thiệu chính là SĐT người giới thiệu tải App trực tiếp.

Sau khi người tải app và tiến hành mua hàng hoa hồng sẽ được tính khi thỏa mãn hai điều kiện sau:

  • Đã cài đặt hoa hồng cho từng sản phẩm.

  • SDT được cấp quyền đối tác.

Last updated