Tạo mới cửa hàng & trải nghiệm trên web Abaha admin

Tài liệu hướng dẫn khách hàng tạo mới cửa hàng và trải nghiệm sử dụng trên web admin của Abaha

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin số điện thoại để đăng ký tài khoản -> Bấm Tiếp theo

Bước 3: Hệ thống gửi về mã OTP, quý khách nhập mã OTP sau đó bấm tiếp theo

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản khách hàng:

Bước 5: Giao diện trang quản trị webadmin sau khi đăng nhập

Bước 6: Bấm " Tạo cửa hàng" để tạo thông tin gian hàng

Lưu ý: Mỗi số điện thoại được cấp 1 quyền tạo cửa hàng

Bước 7: Nhập thông tin Đăng ký tạo cửa hàng -> bấm Đăng Ký để hoàn tất

Bước 9: Giao diện trang quản trị sau khi hoàn tất quá trình tạo mới gian hàng

Last updated