Comment on page

Tạo mới cửa hàng & trải nghiệm trên web Abaha admin

Tài liệu hướng dẫn khách hàng tạo mới cửa hàng và trải nghiệm sử dụng trên web admin của Abaha
Bước 1: Khách hàng vào trang chủ website https://app.abaha.vn/ và chọn
Bước 2: Khách hàng nhập thông tin số điện thoại để đăng ký tài khoản -> Bấm Tiếp theo
Bước 3: Hệ thống gửi về mã OTP, quý khách nhập mã OTP sau đó bấm tiếp theo
Bước 4: Nhập thông tin tài khoản khách hàng:
Bước 5: Giao diện trang quản trị webadmin sau khi đăng nhập
Bước 6: Bấm " Tạo cửa hàng" để tạo thông tin gian hàng
Lưu ý: Mỗi số điện thoại được cấp 1 quyền tạo cửa hàng
Bước 7: Nhập thông tin Đăng ký tạo cửa hàng -> bấm Đăng Ký để hoàn tất
Bước 8: Sau khi tạo cửa hàng thành công quý khách bấm vào
để vào quản lý trang quản trị
Bước 9: Giao diện trang quản trị sau khi hoàn tất quá trình tạo mới gian hàng