Quản lý mã tem

Quản lý mã tem là một phần quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Việc triển khai hiệu quả hệ thống quản lý mã tem giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và bảo vệ thương hiệu.

Tại Module Lô tem -> chọn Quản lý mã tem. Tại đây sẽ hiển thị tất cả các mã lô tem khách hàng chưa quét và đã quét.

Màn hình hiển thị các trường thông tin:

 • Serial

 • Lô tem

 • Sản phẩm

 • Cấu hình tích điểm khi quét mã lô tem

 • Cấu hình khi quét mã không sử dụng app

 • Khách hàng quét

Hiển thị thêm các trường lọc thông tin:

 • Tìm kiếm

 • Tìm kiếm khách hàng: tìm kiếm tên khách hàng đã quét mã lô tem

 • Tìm kiếm sản phẩm: tìm kiếm sản phẩm khách hàng đã quét mã lô tem

 • Lô tem: lọc theo danh sách lô tem

 • Trạng thái: hiển thị lô tem đã được dùng hay chưa dùng

 • Thời gian sử dụng

Chọn nút xuất Excel và hệ thống sẽ gửi file excel về email của quản trị cửa hàng

Last updated