Danh sách sản phẩm

Mục này hỗ trợ quản trị viên có thể quản lý danh sách sản phẩm của cửa hàng, hỗ trợ các tính năng:

 • Thêm mới sản phẩm ( lưu ý cần tạo mới DANH MỤC trước khi thêm sản phẩm mới )

 • Sửa lại thông tin của sản phẩm

 • Xóa sản phẩm.

Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM -> Chọn menu Danh sách sản phẩm

1. TẠO MỚI SẢN PHẨM

Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, chọn “Tạo sản phẩm mới”

Có 2 loại hình thức mua hàng là:

 • Giỏ hàng

 • Đặt lịch

Bước 2: Tại form Tạo mới sản phẩm, nhập đầy đủ thông tin cho các trường dữ liệu.

Lưu ý:

 • Khi tạo mới sản phẩm: Giá bán KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN giá niêm yết.

 • Danh mục sản phẩm là thông tin bắt buộc

Bước 3: Đối với những sản phẩm có thuộc tính, thêm thuộc tính cho sản phẩm

Ví dụ: Sản phẩm có size S, M, L,...

Video hướng dẫn:

Bước 4: Thêm nội dung chi tiết mô tả sản phẩm và ảnh minh họa sản phẩm

Bước 5: Chọn “Tạo sản phẩm mới” để hoàn tất việc tạo mới sản phẩm.

Sau khi thực hiện Tạo thành công, hệ thống quay lại màn hình thông tin chi tiết sản phẩm, tại đây user có thể tiếp tục thực hiện Tạo mới sản phẩm hoặc chọn Sửa - Xóa sản phẩm vừa thực hiện tạo.

Sau khi hoàn thành các thao tác, sản phẩm sẽ hiển thị trên app:

2. SỬA SẢN PHẨM

Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện chỉnh sửa thông tin của sản phẩm, chọn “Sửa”.

Bước 2: Tại đây, màn hình thông tin chi tiết của sản phẩm hiện ra, Quản trị viên thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu của các trường thông tin đã tạo trước đó.

Chọn “Lưu” để hoàn tất việc Sửa thông tin sản phẩm

Ngoài ra, có thể thêm “Nội dung chi tiết và Hình ảnh sản phẩm”.

3. XÓA SẢN PHẨM

Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện chỉnh Xóa, chọn “Xóa”

Hệ thống hiển thị pop-up câu hỏi để xác định việc Xóa Sản phẩm

Bước 2: Chọn “Xóa”

Sản phẩm sau khi Xóa thành công, sản phẩm này sẽ không hiển thị tại màn hình danh sách sản phẩm trên trang quản trị và phần sản phẩm của Cửa hàng trên App.

3.1.XÓA ĐỒNG LOẠT NHIỀU SẢN PHẨM:

Giúp Quản trị cửa hàng dễ dàng xóa nhiều sản phẩm cùng lúc chỉ bằng một thao tác duy nhất.

 • Ấn tích chọn Toàn bộ sản phẩm muốn xóa > Hiển thị tổng số sản phẩm đã chọn > Bấm “Xóa”

Hệ thống hiển thị pop-up câu hỏi để xác định việc Xóa Sản phẩm > Bấm “OK” để hoàn tất thao tác xóa.

3.2. XUẤT EXCEL SẢN PHẨM

Giúp Quản trị cửa hàng dễ dàng xuất excel nhiều sản phẩm cùng lúc chỉ bằng một thao tác duy nhất.

Khi chọn xuất excel, File excel sẽ được tải về máy của người dùng.

4. SAO CHÉP SẢN PHẨM

Giúp người dùng tạo nhanh các sản phẩm với các thuộc tính tương tự nhau hoặc gần giống nhau dựa trên thông tin có sẵn của sản phẩm cũ mà không cần tạo mới sản phẩm.

Bước 2: Tại đây, màn hình thông tin chi tiết của sản phẩm hiện ra, Quản trị cửa hàng thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu của các trường thông tin đã tạo trước đó rồi bấm “Lưu” để hoàn thành việc sao chép sản phẩm.

Thông báo tạo thành công hiển thị trên màn hình.

5. GÁN NHÓM LỌC SẢN PHẨM

Bước 1: Tại màn hình danh sách Sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện Gán nhóm lọc.

Bước 2: Trỏ vào nhóm lọc cần gán cho sản phầm và thông tin sẽ được cập nhật

Nếu cửa hàng chưa có nhóm lọc chọn -> + Tạo nhóm lọc mới rồi nhập thông tin vào các trường Tên nhóm lọc, Nhập nội dung mô tả nhóm lọc -> Rồi bấm “Lưu lại”

Tham khảo chi tiết chức năng Lọc/Filter sản phẩm tại link: https://tailieu.abaha.vn/quan-ly-modules/san-pham-1/loc-san-pham

Sau khi hoàn thành các thao tác, sẽ hiển thị trên app:

6. THÔNG TIN MỞ RỘNG

Bước 1: Tại màn hình danh sách Sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện thêm thông thông tin mở rộng. Chọn “Thông tin mở rộng

Màn hình mở ra pop-up cho phép điền thông tin mở rộng của sản phẩm:

 • Tên thông tin mở rộng: Tiêu đề

 • Thông tin mở rộng: Nội dung thông tin mở rộng của sản phẩm

 • Sau khi điền thông tin bấm Cập nhật để lưu thông tin mở rộng cho sản phẩm

Hiển thị trên app:

Bạn cũng có thể sử dụng lại những thông tin sản phẩm đã thêm từ trước cho 1 sản phẩm mới. Bằng cách ấn Sao chép tại từng thông tin mở rộng.

7. COMBO SỐ LƯỢNG

Nhằm kích thích người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn bằng cách tạo mức giá ưu đãi khi mua nhiều sản phẩm.

Bước 1: Tại màn hình danh sách Sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện Combo ưu đãi. Chọn “Combo số lượng

Hệ thống hiển thị pop-up 2 trường thông tin cần điền > Bấm “Cập nhật” để hoàn tất thao tác.

Hiển thị trên app:

8. TẠO NỘI DUNG CHIA SẺ

Bước 1: Tại màn hình danh sách Sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện Tạo nội dung chia sẻ. Chọn “Tạo nội dung chia sẻ” bài viết trên tường Facebook hoặc Zalo

Bước 2: Điền thông tin nội dung chia sẻ của sản phẩm > Bấm “Cập Nhật” để hoàn tất việc tạo thông tin chia sẻ.

Last updated