Sổ theo dõi trên app khách hàng

Chức năng dành cho khách mua hàng:

1. Xem sổ theo dõi

User truy cập vào store trên App điện thoại, chọn Mục Liệu trình trên menu chính của app.

Tại đây user có thể xem danh sách các sổ theo dõi theo từng sản phẩm đã thực hiện mua hàng

Tích chọn vào 1 sổ cụ thể để xem lộ trình chi tiết

Chọn tab [Lịch s] để xem lịch sử sổ (nếu có)

2. Nhận thông báo

Khi sổ theo dõi có mốc đến hạn hệ thống sẽ gửi thông báo cho user vào thời gian đã được thiết lập sẵn theo lộ trình

Last updated