Thông báo tạo mới Cửa hàng/Hội nhóm trên App và trang quản trị (Web Admin)

Khi khách hàng tạo thành công Cửa hàng hoặc Hội nhóm trên trang quản trị hoặc trên APP Spaces sẽ nhận được thông báo từ hệ thống Abaha.

Hệ thống sẽ xử lý gửi thông báo theo các bước như sau:

  • Gửi thông báo khởi tạo thành công qua Gmail của khách hàng

  • Gửi thông báo khởi tạo thành công qua Zalo của khách hàng

  • Email xác nhận tạo cửa hàng thành công:

  • Zalo xác nhận tạo cửa hàng thành công:

Last updated