Hướng dẫn thay đổi ảnh chụp màn hình trên cửa hàng App

Tài liệu hướng dẫn thay đổi ảnh chụp màn hình giới thiệu app trên App Store Connect và Googloe Play Console dành cho các chủ sở hữu tài khoản developer.

I. Hướng dẫn thay đổi ảnh chụp màn hình (screenshot) trên App Store Connect

- Tạo một bản phát hành mới trên App Store Connect, nhập phiên bản kế tiếp với phiên bản hiện tại (ví dụ: hiện tại là 1.0.4 sẽ lên 1.0.5) Sau đó nhấn Create để tạo phiên bản phát hành mới.

- Chọn loại kích thước ảnh chụp màn hình để tiến hành các thao tác thêm, sửa vị trí, xóa ảnh

  1. Thêm ảnh - Để upload ảnh chụp màn hình mới, nhấn Choose File sau đó sẽ hiển thị ra một cửa sổ để chọn ảnh, chọn ảnh chụp màn hình đã được chuẩn bị sẵn, rồi nhấn Open để tải ảnh lên.

Trong ảnh chụp màn hình cần chú ý đến các dữ liệu, từ ngữ liên quan đến demo, test,.. và các hình ảnh đã có bản quyền thương hiệu, tránh các hình ảnh liên quan đến bên thứ 3 khác như Google,...

- Lưu ý: đối với riêng ảnh chụp màn hình của ipad phải là Ipad Pro (3th Gen) 12.9’’, ảnh hiển thị rõ ràng, có thể lồng thêm khung, đúng nội dung chính trên ảnh chụp, ví dụ như hình ảnh bên dưới. - Xem thông tin kích thước ảnh tại đây.

2. Sửa vị trí ảnh - Sau khi upload ảnh lên có thể chỉnh sửa thay đổi vị trí ảnh bằng cách kéo ảnh đó đến vị trí mong muốn.

3. Xóa ảnh - Để xóa ảnh, di chuột vào ảnh cần xóa, nhấn vào biểu tượng dấu (-) trên ảnh.

- Sau khi thay đổi chụp màn hình sẽ được tự động lưu lại nhưng sẽ chưa được cập nhật ngay trên App Store, mà sẽ được cập nhật lại khi có bản phát hành mới từ bên phát triển ứng dụng.

II. Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh chụp màn hình (screenshot) trên Google Play Console.

- Vào Main store listing kéo xuống đến mục Phone.

  1. Thêm ảnh - Để upload ảnh chụp màn hình mới, nhấn Upload sau đó sẽ hiển thị ra một cửa sổ để chọn ảnh, chọn ảnh chụp màn hình đã được chuẩn bị sẵn, rồi nhấn Open để tải ảnh lên.

* Lưu ý: Các thông tin trong ảnh chụp màn hình cần chú ý đến các dữ liệu, từ ngữ liên quan đến demo, test,.. và các hình ảnh đã có bản quyền thương hiệu. Không bắt buộc phải upload ảnh chụp màn hình của mục Tablet (ipab). * Xem thông tin kích thước ảnh tại đây.

2. Sửa vị trí ảnh

- Sau khi upload ảnh lên có thể chỉnh sửa thay đổi vị trí ảnh bằng cách kéo ảnh đó đến vị trí mong muốn.

3. Xóa ảnh - Để xóa ảnh, di chuột vào ảnh cần xóa, nhấn vào biểu tượng thùng rác trên ảnh.

- Sau khi hoàn thiện thay đổi ảnh chụp màn hình, Nhấn Save để lưu lại các thay đổi. Sau khi nhấn, các ảnh chụp màn hình mới sẽ được Google Play Console kiểm duyệt trong khoảng 1-2 tiếng. Ở ngoài màn hình chính app đó sẽ hiển thị trạng thái In review.

- Khi review xong app đó sẽ hiển thị trạng thái Ready to publish.

- Nhấn vào app đang có trạng thái Ready to publish sau đó chọn mục Publish Overview chọn publish changes.

- Cuối cùng nhấn Publish để cập nhật ảnh chụp màn hình mới thay đổi lên CHPlay.

Last updated