Hướng dẫn chung

1. Apple- Google developer account - Đăng ký tài khoản nhà phát triển mới cho doanh nghiệp

Đăng ký tài khoản dành cho Nhà phát triển để có thể đưa Ứng dụng – Apps lên App Store của Apple hoặc Play Store của Google.

Đối với Apple sẽ có sự phân biệt giữa các loại Tài khoản cũng như khó khăn nhất định khi đăng ký với Apple.

 • Apple:

  • 1. Tài khoản dành cho Cá nhân để có thể tự đưa App lên App Store và đứng tên chủ sở hữu bên dưới là Cá nhân

  • 2. Tài khoản dành cho Tổ chức/Doanh nghiệp/Công ty để nhóm phát triển App có thể đưa App lên App Store và đứng tên chủ sở hữu bên dưới là Tổ chức/Doanh nghiệp/Công ty

  • 3. Tài khoản dùng cho nội bộ Tổ chức/Doanh nghiệp.Chú ý Tài khoản này không đưa App lên App Store được.

 • Google:

Không phân biệt loại Tài khoản dành cho Cá nhân hoặc Doanh nghiệp và việc đăng ký đối với Google cũng đơn giản hơn so với Apple.

2. Khi đăng ký tài khoản bạn cần chú ý gì?

 • Cần đọc kỹ các bước và làm theo hướng dẫn chính quy của Apple cũng như Google

 • Đối với Apple quy trình đăng ký tài khoản cho Doanh nghiệp sẽ trải qua rất nhiều bước như: Email đăng ký, 2-Factor-Authentication, Thông tin doanh nghiệp, Số DUNS, Credit Card, Xác minh qua Email, Điện thoại xác minh…

 • Nên dành thời gian 1 tháng trước khi Ứng dụng hoàn tất để chuẩn bị các công việc liên quan đến đăng ký tài khoản

3. Chi phí:

a. Đăng ký tài khoản Google Developer không phân biệt tải khoản Cá Nhân/ Doanh nghiệp với chi phí là $25, sử dụng được vĩnh viễn

b. Tài khoản Apple Developer

 • Làm 01 thẻ Credict Visa/ MasterCard/ AmericanExpress/Discover và nạp sẵn $99 để sẵn sàng cho việc thanh toán phí thường niên quy định của Apple dành cho chương trình Developer

Last updated