Thông tin công nghệ sử dụng và khả năng đáp ứng của hệ thống Abaha

Thông tin công nghệ sử dụng và khả năng đáp ứng của hệ thống Abaha

I. Abaha đang sử dụng Công nghệ Server của bên nào?

  1. Hệ thống đang sử dụng 8 Server được cung cấp bởi CMC IDC, là Cloud Server tốt nhất thế giới hiện tại, có đầy đủ các chứng chỉ bảo mật quốc tế.

  2. Hệ thống server được xây dựng tự động mở rộng khi lượng truy cập tăng lên, đảm bảo số lượng kết nối mở rộng theo nhu cầu của quý khách.

  3. Dữ liệu hệ thống được sao lưu mỗi 2h, đảm bảo dữ liệu của khách hàng được an toàn.

II. Abaha đang sử dụng công nghệ gì để phát triển?

  1. Công nghệ App sử dụng ngôn ngữ React Native. Đây là nền tảng dùng xây dựng nên App Facebook Android và iOS, do Facebook phát triển. App hoạt động mượt và nhanh hơn công nghệ cũ dùng Web App như ionic, cordova, ….

  2. Công nghệ Server sử dụng là PHP/Codeigniter, Mysql/MariaDB, Redis, … Đây đều là các công nghệ được sử dụng phổ biến nhất thế giới hiện nay.

  3. Hệ thống Cloud-App do Abaha tự nghiên cứu và phát triển, nên nắm toàn bộ công nghệ và dễ dàng vận hành, nâng cấp.

III. Mô hình Server có khả năng đáp ứng lượng truy cập tải như thế nào?

  1. Hệ thống server được xây dựng tự động mở rộng khi lượng truy cập tăng lên, đảm bảo số lượng kết nối mở rộng theo nhu cầu của quý khách.

  2. Hệ thống gồm các Server được chia tải bằng công nghệ cân bằng tải (Load Balancing) đảm bảo số lượng kết nối xử lý đồng thời lớn

  3. Lượng User có thể chịu tải tại 1 thời điểm (CCU - Kết nối đồng thời) là 10.000 CCU, tương đương khoảng hơn 1 triệu lượt người dùng mỗi ngày.

  4. Nếu User tăng đột suất quá nhanh thì có vấn đề gì không: Do sử dụng hệ thống chia tải và tự động mở rộng, nên khi số lượng tăng đột suất thì sẽ được mở rộng số lượng server vào hệ thống chia tải để đáp ứng.

Last updated