Hướng dẫn sử dụng Google play console

1. Chấp nhận quyền quản trị app

 • Google Play Console sử dụng gmail để làm tài khoản đăng nhập, nếu chưa có tài khoản đăng nhập, Nhấn vào đây để đăng ký, sau đó gửi lại cho bên khởi tạo app để tiến hành chia sẻ quyền quản trị

* Xem hướng dẫn đăng ký gmail (tài liệu của Google) tại đây.

 • Truy cập vào email đã cung cấp cho bên khởi tạo app

 • Tìm đến email được gửi từ Google Với tiêu đề “Invitation to share Google Play Console account

 • Nhấn vào đường link trong mail để chấp nhận quyền quản lý app

 • Chấp nhận điều khoản từ Google Play Console, sau đó nhấn Accept invite để chấp nhận quyền quản trị

2. Truy cập Google Play Console

* Lưu ý: chọn đúng tài khoản nhà phát triển

3. Thay đổi thông tin app

 • Nhấn vào app cần xem hoặc thay đổi thông tin

a. Thay đổi thông tin hiển thị ứng dụng

 • Vào Main store listing:

 • Tên app (App name): tối đa 50 ký tự

 • Mô tả ngắn (Short description): tối đa 80 ký tự

 • Mô tả dài (Full description): tối đa 4000 ký tự

* Lưu ý: Tránh các từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, Các từ liên quan đến hàng giả, hàng nhái,..

 • Icon app (App icon), Ảnh nổi bật (Feature graphic) : Nhấn vào Replace để thay đổi ảnh

 • Screenshot: từ 2 - 8 ảnh, có thể xóa các ảnh chụp màn hình cũ sau đó thêm ảnh chụp màn hình mới bằng cách nhấn vào Upload

* Xem thông tin kích thước ảnh tại đây.

 • Sau khi hoàn thiện thay đổi các thông tin, Nhấn Save để lưu lại các thay đổi. Các thông tin mới nhất sẽ được Google Play Console kiểm duyệt trong khoảng 1-2 tiếng sau đó sẽ tự động cập nhật thông tin mới nhất

b. Thay đổi thông tin liên hệ

 • Vào Store settings để thay đổi các thông tin liên lạc như Email address, Phone number, Website

 • Sau đó nhấn Save để lưu thông tin vừa thay đổi, thông tin mới nhất sẽ được cập nhật ngay sau đó

4. Xem, trả lời đánh giá từ khách hàng

 • Nhấn vào Rating and review -> Review

 • Nhập vào ô reply sau đó nhấn Public reply

5. Xem báo cáo tải app

 • Vào Statistics để xem các thông tin báo cáo về lượt tải app, lượt người dùng cài đặt, lượt đánh giá,...

 • Để xem lượt tải app chọn Installed audience

 • Có thể xem báo cáo theo khoảng thời gian khác nhau

6. Thay đổi ngôn ngữ trên Google Play Console

 • Ngôn ngữ sử dụng trên Google Play Console sẽ tự động lấy theo ngôn ngữ của tài khoản (nên để ngôn ngữ tiếng anh để thuận tiện cho việc support)

* Xem hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ tài khoản (tài liệu của Google) tại đây

Last updated