Hướng dẫn cấu hình chức năng quét mã bảo hành Icheck

I. Giới thiệu chức năng quét mã bảo hành Icheck

Tem bảo hành điện tử iCheck là một giải pháp tiên tiến để giúp doanh nghiệp giảm thiểu những khó khăn và tổn thất trong quá trình quản lý bảo hành sản phẩm. Với iCheck, các doanh nghiệp không còn phải lo lắng về việc in ấn, lưu trữ và quản lý phiếu bảo hành giấy một cách bất tiện nữa.

Tem bảo hành iCheck được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn, thu thập thông tin khách hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng, kích hoạt bảo hành cho sản phẩm chính xác và nhanh chóng, lưu trữ và cập nhật toàn bộ lịch sử bảo hành sản phẩm, và quản lý thông tin bảo hành một cách hiệu quả.

II. Các bước triển khai cho 1 site sử dụng chức năng quét mã bảo hành iCheck

Bước 1: Khách hàng ký hợp đồng với đối tác Icheck

Bước 2: Cung cấp cho Abaha thông tin cấu hình của Icheck để tích hợp lên hệ thống Abaha

Bước 3: Cấu hình thông tin để kết nối iCheck

Hệ thống cần 2 key sau x-party-key và x-party-client-id được cung cấp bởi icheck. (cần liên hệ icheck để lấy thông tin này) Mỗi cửa hàng sẽ được cung cấp bộ key khác nhau.

Admin vào module Lô tem, điền thông tin Cấu hình kết nối Icheck => Kết nối

Bước 5: Tạo ra menu Danh sách sản phẩm bảo hành trên app mobile

Người thực hiện: admin cửa hàng

Vào Web admin -> module Cửa hàng ->

chức năng Quản lý menu

Giao diện trên app sau khi tạo menu tạo công

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, hệ thống đã sẵn sàng cho cửa hàng sử dụng tính năng quét mã bảo hành iCheck

Last updated