Quản lý ví

Hướng dẫn khởi tạo ví điểm cho cửa hàng

Để khởi tạo ví tích điểm cho cửa hàng, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Cửa hàng liên hệ đến Abaha để được hỗ trợ khởi tạo ví điểm.

Hệ thống khởi tạo thành công ví điểm cho cửa hàng với số điểm mặc định là 1.000.0000.000 điểm

Bước 2: Chọn task SỬA để cài đặt thông tin ví điểm cho cửa hàng:

Bước 3: Thao tác sửa thông tin ví cửa hàng sau đó bấm SỬA để hoàn tất

Hướng dẫn nhập công thức tích điểm

1. Nhập tỉ lệ quy đổi điểm:

Ví dụ: 1 điểm = 1000 vnd

2. Nhập tỉ lệ tích điểm:

Trường hợp 1: Tích điểm cho người giới thiệu ( chương trình giới thiệu Affiliate)

Vi dụ: Khách hàng A giới thiệu khách hàng B tải app, khi khách hàng B mua đơn hàng 1.000.000 thì khách hàng A được tích lũy bao nhiêu điểm? ( tương ứng với tỉ lệ % )

Trường hợp 2: Tích điểm cho người mua hàng

Tất cả user vào app khi mua hàng được tích bao nhiêu % giá trị đơn hàng?

Ví dụ: Khách hàng mua đơn hàng 1 triệu thì được tích lũy bao nhiêu điểm?

Last updated