Hướng dẫn KH thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Bước 1: User thực hiện mua hàng trên APP, tìm chọn để mua hàng, chọn [Mua ngay] của sản phẩm cần mua

Sau khi chọn [Mua ngay] sản phẩm sẽ được lưu lại vào giỏ hàng của user.

Bước 2: User truy cập vào giỏ hàng của mình, hoặc tích chọn vào sản phẩm vừa thực hiện [Mua ngay] tại Footer của trang để thực hiện mở chi tiết đơn hàng

Tại đây hệ thống còn cung cấp cho user 1 số các chức năng khác như:

 • Thay đổi địa chỉ người nhận đơn hàng

 • Điều chỉnh số lượng của sản phẩm trong đơn hàng

 • Xóa sản phẩm ra khỏi đơn hàng

 • Bỏ không chọn mua sản phẩm trong đơn hàng

 • Chọn thêm mặt hàng khác cho đơn hàng

Bước 4: Tại list danh sách các hình thức thanh toán hiện có trên hệ thống, chọn [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa]

Hệ thống tự động hiển thị danh sách List các ngân hàng có Liên kết với nhà cung cấp, hỗ trợ user thực hiện tìm kiếm, tích chọn ngân hàng muốn thực hiện thanh toán cho đơn hàng

Bước 6: Hệ thống back lại về màn hình chi tiết giỏ hàng, chọn [Thanh toán] để xác nhận và thực hiện quy trình thanh toán

Bước 7: Tại màn hình Webview thanh toán, hệ thống hiển thị thông tin giao dịch

Hỗ trợ user thực hiện nhập Email - Số điện thoại của mình để thực hiện Thao tác Giao dịch Thanh toán

Chọn:

 • [Thanh toán]: để đi đến bước tiếp theo của giao dịch

 • [Hủy] để việc thanh toán đơn hàng. Trạng thái của đơn hàng sẽ là [Chưa thanh toán]

Bước 8: Tại Webview thanh toán tiếp theo, nhập thông tin thẻ của người thực hiện Giao dịch bao gồm:

 • Họ tên chủ thẻ

 • Số thẻ

 • Ngày hiệu lực

Chọn:

 • [Thanh toán]: để đi đến bước tiếp theo của giao dịch

 • [Hủy] để việc thanh toán đơn hàng. Trạng thái của đơn hàng sẽ là [Chưa thanh toán]

Bước 9: Tại Form nhập mã OTP, user nhập mã OTP được gửi về từ số điện thoại đăng ký

Chọn :

 • [Tiếp tục]: để hoàn tất việc Thanh toán

 • [Hủy]: để hủy thao tác thanh toán. Trạng thái của đơn hàng sẽ là [Chưa thanh toán]

Lưu ý:

 • Với những đơn hàng user thực hiện [Hủy thanh toán] tại các màn hình Webview của giao dịch, hệ thống hỗ trợ user có thể thực hiện thanh toán lại cho đơn hàng

 • Truy cập đơn hàng: chọn hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

 • Với những đơn hàng đã đặt, nhưng không chọn hình thức thanh toán là [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa], hệ thống hỗ trợ user thay đổi lại hình thức thanh toán cho đơn hàng

 • Truy cập chi tiết đơn hàng, mục [Hình thức thanh toán] chọn Thay đổi

 • Chọn Hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

Last updated