Kịch bản thông báo

Kịch bản thông báo

TỔNG QUAN

Chức năng này được thiết kế đặc biệt để giúp cửa hàng của bạn tạo ra những thông báo hấp dẫn và hiệu quả, đồng thời tăng cường sự tương tác và tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng.

Với chức năng này, admin của cửa hàng sẽ có toàn quyền tạo ra các nội dung thông báo độc đáo và gửi tin nhắn đến khách hàng một lần hoặc định kỳ theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Điều này cho phép bạn tận dụng những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm, hoặc các sự kiện quan trọng để gửi đến khách hàng những lời chúc, ưu đãi mua sắm hấp dẫn hoặc thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ.

Một trong những điểm nổi bật của chức năng Thông Báo là khả năng cài đặt gửi riêng cho từng nhóm khách hàng, phân hạng khách hàng, tháng sinh nhật, năm sinh hoặc ngày sinh nhật. Điều này giúp bạn tạo ra những thông báo cá nhân hóa và tăng cường sự tương tác với từng khách hàng, thể hiện sự quan tâm đến họ và tạo dựng mối quan hệ khách hàng trung thành.

Bên cạnh đó, admin còn có khả năng cài đặt gửi thông báo đến những khách hàng đã từng mua sản phẩm X hoặc thuộc danh mục A. Điều này cho phép bạn tạo ra những thông báo đặc biệt và ưu đãi riêng cho khách hàng đã quan tâm và mua những sản phẩm cụ thể, giúp tăng cường sự tương tác và khuyến khích họ tiếp tục mua sắm.

Ngoài ra, chức năng cũng hỗ trợ admin cài đặt gửi thông báo tới những khách hàng có địa chỉ tại một khu vực cụ thể. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn chia sẻ thông tin về cửa hàng, sự kiện địa phương hoặc ưu đãi đặc biệt đến nhóm khách hàng địa phương, tạo sự gần gũi và tăng cường sự nhận biết thương hiệu trong khu vực đó.

Hơn nữa, admin cũng có khả năng cài đặt gửi thông báo tới những khách hàng dựa trên ngày gần nhất họ truy cập vào ứng dụng của bạn hoặc theo ngày đăng ký ứng dụng. Điều này giúp bạn tương tác với khách hàng một cách linh hoạt và đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ. Bằng cách gửi thông báo chào mừng hoặc ưu đãi đặc biệt, bạn có thể khuyến khích khách hàng duy trì sự quan tâm và tạo dựng mối quan hệ lâu dài.

Với những tính năng đa dạng này, chức năng Kịch bản thông báo không chỉ giúp bạn gửi thông báo đến đúng đối tượng mục tiêu mà còn mang đến sự tương tác cá nhân hóa và tăng cường quan hệ khách hàng. Hãy tận dụng các tính năng này để tối đa hóa hiệu quả của chiến dịch thông báo và tăng cường sự thành công kinh doanh của bạn.

.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Admin của site hoặc những nhân viên được phân quyền.

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

Cách truy cập:

Module Thông báo >> Kịch bản thông báo

Hướng dẫn:

Tổng quan Kịch bản thông báo

Tại trang Kịch bản thông báo bạn có thể quản lý tất cả các Kịch bản thông báo đã được tạo. Bảng danh sách bao gồm các trường thông tin sau:

 • Trạng thái: Trạng thái kịch bản thông báo, Đang hoạt động hoặc Ngừng hoạt động

 • Action: Các hành động tương tác với kịch bản thông báo

 • Xem: Xem nội dung đã cài đặt cho Kịch bản thông báo

 • Sao chép: Sao chép Kịch bản thông báo để tạo 1 Kịch bản khác tương tự Kịch bản đã tạo từ trước.

 • Xem danh sách tin đã gửi: Hiển thị thông tin thời gian gửi, trạng thái gửi và danh sách user đã nhận được Kịch bản thông báo này

Tạo Kịch bản thông báo

Để tạo mới Kịch bản thông báo, bạn ấn [Thêm mới] tại góc phải trên cùng màn hình.

Bạn cài đặt thông tin khởi tạo Kịch bản thông báo bao gồm:

 • Loại thông báo: 1 lần hoặc định kỳ

 • Thời gian gửi thông báo

 • Kiểu lặp (Định kỳ lặp gửi lại tin): Dành cho loại gửi định kỳ

 • Tần suất (Thời gian một chu kỳ lặp): Dành cho loại gửi định kỳ

 • Tên kịch bản thông báo

 • Đường dẫn đến trang tin trên Website: Khi click sẽ mở sang 1 trang web

 • Đường dẫn đến trang tin trên app: Khi click sẽ mở đến 1 màn hình trên app

 • Nội dung gửi thông báo

 • Hình ảnh thông báo

 • Điều kiện lọc:

  • Hoặc: Hệ thống sẽ gửi đến những khách hàng thuộc Điều kiện 1 HOẶC Điều kiện 2. Tức hệ thống sẽ gửi thông báo tới khách hàng chỉ cần họ đáp ứng 1 trong 2 điều kiện.

  • Và: Hệ thống sẽ gửi đến những khách hàng thuộc Điều kiện 1Điều kiện 2. Tức hệ thống chỉ gửi đến những khách hàng đáp cùng lúc cả 2 điều kiện.

Chọn Thêm/Xoá điều kiện lọc để thêm các điều kiện lọc khách hàng.

2.1 Gửi cho nhóm khách hàng

Sau khi chọn điều kiện Nhóm khách hàng, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn nhóm khách hàng để gửi Kịch bản thông báo. Bạn có thể gửi nhiều nhóm khách hàng cùng lúc bằng cách ấn dấu (+) để thêm nhóm khách hàng.

2.2 Gửi cho 1 phân hạng khách hàng

Sau khi chọn điều kiện Phân hạng khách hàng, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn phân hạng khách hàng để gửi Kịch bản thông báo. Bạn có thể gửi nhiều Phân hạng khách hàng cùng lúc bằng cách ấn dấu (+) để thêm phân hạng.

2.3 Gửi theo ngày đăng ký app

Sau khi chọn điều kiện Ngày đăng ký ứng dụng, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn ngày đăng ký ứng dụng để gửi Kịch bản thông báo. Bạn có thể gửi nhiều Ngày đăng ký ứng dụng cùng lúc bằng cách ấn dấu (+) để thêm ngày.

Khi cài đặt điều kiện này, hệ thống sẽ gửi thông báo tới những khách hàng có ngày đăng ký ứng dụng trùng với thời gian được cửa hàng cài đặt.

2.4 Gửi theo ngày vào app gần nhất

Sau khi chọn điều kiện Ngày vào app gần nhất, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn ngày vào app gần nhất để gửi Kịch bản thông báo. Bạn có thể gửi nhiều ngày vào app gần nhất cùng lúc bằng cách ấn dấu (+) để thêm ngày.

Khi cài đặt điều kiện này, hệ thống sẽ gửi thông báo tới những khách hàng có ngày vào ứng dụng gần nhất trùng với thời gian được cửa hàng cài đặt.

2.5 Gửi cho khách hàng từng mua sản phẩm cụ thể

Sau khi chọn điều kiện Từng mua sản phẩm, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn 1 sản phẩm trong cửa hàng, bạn cũng có thể chọn thêm sản phẩm bằng cách ấn dấu (+) để thêm sản phẩm khác.

Hệ thống sẽ gửi tới tất cả khách hàng từng mua 1 trong các sản phẩm đã được cài đặt.

2.6 Gửi cho khách hàng từng mua sản phẩm thuộc danh mục cụ thể

Sau khi chọn điều kiện Từng mua sản phẩm thuộc danh mục, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn 1 danh mục trong cửa hàng, bạn cũng có thể chọn thêm danh mục bằng cách ấn dấu (+) để thêm danh mục khác.

Hệ thống sẽ gửi tới tất cả khách hàng từng mua sản phẩm thuộc 1 trong những danh mục đã được cài đặt.

2.7 Gửi cho khách hàng có địa chỉ tại 1 khu vực

Sau khi chọn điều kiện Có 1 địa chỉ tại khu vực, màn hình hiển thị cho phép cửa hàng chọn 1 khu vực mong muốn, bạn cũng có thể chọn thêm khu vực bằng cách ấn dấu (+) để thêm khu vực khác.

Hệ thống sẽ gửi tới tất cả khách hàng có địa chỉ thuộc khu vực đã được cài đặt.

2.8 Gửi cho khách hàng theo ngày, tháng, năm sinh nhật

Năm sinh:

Khi chọn năm sinh, hệ thống sẽ gửi thông báo tới tất cả khách hàng có năm sinh được cài đặt.

Tháng sinh:

Khi chọn tháng sinh hệ thống sẽ gửi thông báo tới tất cả khách hàng có sinh nhật trong tháng được cài đặt.

Ngày sinh:

Khi tích chọn Ngày sinh bằng ngày chạy thông báo, hệ thống sẽ gửi thông báo tới tất cả khách hàng có ngày sinh nhật trùng với ngày cài đặt gửi thông báo.

Hiển thị trên APP

Cài đặt thông báo trên trang quản trị.

Hiển thị trên app:

Last updated