Mô tả hệ thống Abaha API

Hỗ trợ kết nối giữa hệ thống Abaha và hệ thống của đối tác
1. Nội dung tài liệu:
  • Danh mục sản phẩm
  • Khách hàng
  • Nhóm sản phẩm
  • Thông báo
  • Đơn hàng
  • Sản phẩm
  • Tags
  • Chương trình voucher
  • Voucher
2. Chi tiết tài liệu: tại đây