So sánh giữa chương trình voucher và chương trình giảm giá

Chương trình giảm giá và chương trình khuyến mại đều là các chiến lược tiếp thị phổ biến để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng của cửa hàng. Dưới đây là một so sánh giữa hai loại chương trình này:

Chương trình Voucher

Chương trình giảm giá

Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho khách hàng

Áp dụng cho sản phẩm, danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm

Hình thức sử dụng

Do người mua hàng them voucher vào đơn hàng

Giảm giá trực tiếp từ sản phẩm

Thời gian

Đều có thời gian áp dụng

Đều có thời gian áp dụng

Mức độ linh hoạt

Ngoài việc giảm tiền cho đơn hàng hoặc sản phẩm trong đơn hàng thì có thể miễn phí ship cho đơn hàng hoặc có quà tặng

Chỉ áp dụng cho sản phẩm bằng cách giảm tiền

Vì vậy, cả hai loại chương trình này đều có thể làm tăng doanh số bán hàng và thu hút khách hàng, nhưng mỗi loại lại có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Last updated