Danh sách cửa hàng

A. Tạo cửa hàng đối tác mới

  • Quý khách cần có danh sách đăng ký trở thành đối tác của Sàn, việc này nhằm đảm bảo Đối tác đầu ra của mình đã được qua kiểm duyệt chất lượng, tránh được rất nhiều rủi ro về Pháp luật khi vận hành.

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị web admin chọn module SÀN

Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin đăng ký cửa hàng

  • Thao tác thêm ảnh vào hệ thống:

Bước 5: Gửi link đăng nhập web admin cho Đối tác. Khi vào link đó, đối tác của bạn sẽ đăng nhập bằng SĐT của mình (đã được admin thêm ở Bước 2) và mã OTP được gửi về.

B. Các thao tác cơ bản

  1. Xóa cửa hàng:

2. Sửa thông tin cửa hàng:

  • Tính năng này thường được thực hiện khi Admin điền sai thông tin SĐT của Đối tác khiến Đối tác không vào được trang quản lý cửa hàng của mình.

3. Thay đổi trạng thái Ẩn/Hiện của cửa hàng đối tác

4. Lọc, tìm kiếm cửa hàng

  • Tìm kiếm cửa hàng: Cần gõ vào ô Tìm kiếm

Last updated