Tạo mã QR CODE thanh toán hiển thị trên website

Mục đích tạo QR code giúp cho khách hàng mua sắm một cách nhanh chóng, tiện lợi, không bị nhập sai thông tin khi thanh toán.

Bước 1: Tại Module Cửa hàng → Hình thức thanh toán → Cấu hình thanh toán → Chọn phương thức “thanh toán chuyển khoản” → Sửa.

Bước 2: Setup thông tin chuyển khoản và cập nhật mã QR code.

Tại màn hình website sẽ hiển thị thông tin thanh toán như sau:

Last updated