Đồng bộ haravan

A. Đồng bộ những gì?

Chú thích: dấu “✓” thể hiện được đồng bộ.

1. Danh mục: Trên Haravan không có danh mục sản phẩm -> Không đồng bộ danh mục về Abaha

2. Nhóm sản phẩm: Abaha đang đồng bộ nhóm sản phẩm 1 chiều từ Haravan về Abaha.

3. Sản phẩm: Abaha đang đồng bộ sản phẩm 2 chiều từ Haravan về Abaha

Nghĩa là: Sản phẩm tạo bên App sẽ có thể đẩy ngược về bên POS tạo thành sản phẩm mới bên POS. Áp dụng trong trường hợp khách hàng đã đăng tải sản phẩm trên App trước rồi mới có nhu cầu dùng tới POS. Khi đó khách hàng đẩy sản phẩm từ App sang POS là được, không cần xóa sản phẩm trên App, tạo mới sản phẩm trên POS nữa.

4. Đơn hàng: Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Haravan

5. Khách hàng: Abaha đang đồng bộ khách hàng 2 chiều giữa Abaha và Haravan

Lưu ý quan trọng

1. Đồng bộ nhóm sản phẩm từ Haravan sang Abaha.

  • Với chức năng đồng bộ dữ liệu nhóm sản phẩm, khách hàng lưu ý không xoá nhóm sản phẩm, sản phẩm ở bên Haravan chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục, nhóm sản phẩm, sản phẩm để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn.

Lưu ý: Khi thao tác xóa sản phẩm trên web haravan, sản phẩm trên app Abaha không bị xóa đi, vì vậy khách hàng tuyệt đối không thao tác xóa sản phẩm trên web mà chỉ chọn tính năng( ẩn/ hiện) để tránh gây ra lỗi đồng bộ

Khi thao tác đồng bộ, khách hàng lưu ý: không thêm, sửa sản phẩm ở Web quản trị Abaha.

Chú thích: Danh mục sản phẩm đang đồng bộ từ Haravan là nhóm sản phẩm điều kiện

B. Đối với đồng bộ đơn đặt hàng

1. Đồng bộ đơn đặt hàng và khách hàng liên hệ với Abaha để cài đặt.

2. Khi xử lý đơn đặt hàng trên Haravan, đơn hàng ở trạng thái Lưu trữ thì đơn trên web quản trị cũng là Hoàn thành.

3. Thao tác huỷ đơn đơn đặt hàng bên Haravan thì trên Abaha cũng sẽ ghi nhận là huỷ đơn.

4. Abaha chỉ ghi nhận 2 trạng thái đơn đặt hàng là Hoàn thành và Hủy

(Trạng thái đơn : Lưu trữ ở Haravan => Abaha là hoàn thành )

(Trạng thái đơn : Huỷ ở Haravan) => Abaha là huỷ)

5. Muốn đồng bộ đơn hàng khách mới được tạo, khách hàng cần đánh tag cho các đơn mới đc tạo để đẩy sang Abaha.

=>Lưu ý: Khách hàng cần xử lý trạng thái đơn đặt hàng ở Haravan

Trạng thái đơn hàng khi đồng bộ:

  1. Khi đồng bộ đơn hàng với Haravan, cần tắt tính năng cho phép khách hàng SỬA ĐƠN trên webadmin

Tính năng SỬA ĐƠN, HỦY ĐƠN trên app

Lý do: Đối với trường hợp khách hàng đã đặt đơn thành công -> hệ thống đã đồng bộ đơn hàng đó sang SAPO, sau đó khách hàng lại thao tác chỉnh sửa đơn hàng thì sẽ gây lỗi đồng bộ dữ liệu

C. KH cần cung cấp thông tin gì khi đồng bộ?

Thông tin kết nối Api

1. Cách thiết lập:

1. Đăng nhập tài khoản trên Haravan chọn -> Quản lý

Truy cập đường dẫn: https://accounts.haravan.com/Account/login?flow=add

Bước 2. Vào mục ứng dụng -> Chọn ứng dụng riêng.

Tại màn ứng dụng cá nhân -> Tạo ứng dụng riêng mới

Bước 3. Nhập thông tin cần thiết để mở Api.

Cấp quyền đọc ghi tương ứng, khi muốn thực hiện đồng bộ

Bược 4: copy Api key

2. Nhập cấu hình đồng bộ tại Abaha

Bước 1: Đăng nhập trang Admin của Abaha

Bước 2: Chọn Mục Sản phẩm -> Chọn Đồng bộ -> Đồng bộ Haravan và Paste Apikey vừa Copy ở Haravan và tiến hành đồng bộ.

D. Cách tạo tài khoản dùng thử Haravan để đồng bộ.

1. Vào trang https://www.haravan.com Chọn dùng thử

2. Tạo cửa hàng trên Haravan

3. Cấu hình Api tương tự mục B

Last updated