Comment on page

Nhóm sản phẩm

Mục này hỗ trợ admin có thể tạo các nhóm sản phẩm trên trang chủ app và web để thu hút khách hàng mua hàng
Ví dụ:
  • Nhóm sản phẩm bán chạy
  • Nhóm sản phẩm Flash sale
  • Nhóm sản phẩm mới về,...
Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM
Sau đó Vào menu Nhóm sản phẩm
1. Tạo mới nhóm sản phẩm
Giao diện hiển thị trên app:
Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm chọn “Thêm nhóm”
Bước 2: Hệ thống mở ra Form hỗ trợ user có thể thực hiện Thêm nhóm sản phẩm cho cửa hàng. Nhập thông tin cho các trường, chọn “Tạo nhóm sản phẩm mới”
Đối với nhóm sản phẩm thông thường ( ví dụ nhóm sản phẩm bán chạy hoặc nhóm sản phẩm mới về) thì chọn chế độ hiển thị là Mặc định
Đối với nhóm sản phẩm FLASH SALE thì chọn chế độ hiển thị là FLASH SALE
Bước 3: Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm
Chọn nhóm sản phẩm để thêm mới sản phẩm trong nhóm đó
Chọn sản phẩm cần thêm vào nhóm
Đối với nhóm sản phẩm Flash sale có thể vào phần:" Chỉnh sửa Flash sale" để cập nhật các thông tin nội dung chương trình sale
Chọn sản phẩm cần sửa nội dung
Điền thông tin sản phẩm cần sửa theo chương trình Flash sale

2. Sửa nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm chọn “Sửa”
Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Nhóm sản phẩm, thực hiện điều chỉnh lại thông tin đã tạo trước đó, chọn “Sửa nhóm sản phẩm” để hoàn tất việc sửa.

3. Xóa nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm, chọn Tên nhóm bất kỳ muốn thực hiện Xóa, chọn “Xóa”
Hiển thị nhóm sản phẩm trên app:
  • Theo chiều ngang 1 hàng
  • Theo chiều ngang 2 hàng:
  • Theo chiều dọc