Thanh toán qua cổng VNPAY

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THANH TOÁN ĐƠN HÀNG QUA CÁC CỔNG THANH TOÁN

Đối tượng sử dụng

  • Tất cả người dùng hệ thống Web Abaha để thực hiện mua hàng

  • Nhóm quản trị có quyền thiết lập hệ thống

Phạm vị tài liệu

Tài liệu hướng dẫn quản trị viên Config cấu hình, thiết đặt hình thức thanh toán, hướng dẫn thực hiện khi User mua hàng và chọn các phương thức thanh toán của từng cổng thanh toán.

Thiết lập các Hình thức thanh toán

Sau khi thực hiện Config cấu hình kết nối thanh với các Cổng thanh toán, quản trị hệ thống tiếp tục thực hiện thiết lập các hình thức thanh toán cho Store

Bước 2: Tại mục [Hình thức thanh toán] chọn mở trang [Cấu Hình thanh toán]

Bước 3: Tại màn hình danh sách hình thức thanh toán, chọn [Thêm mới hình thức thanh toán]

Thanh toán qua cổng VNPay

Tại màn hình Thêm mới hình thức thanh toán:

  • Loại hình thức thanh toán: chọn [Thanh toán qua cổng Vnpay (vnpay)

  • Nhập dữ liệu cho các trường thông tin còn lại (Tên - Nội dung)

  • Chọn [Lưu lại] để hoàn tất việc thiết lập

Chức năng thanh toán đơn hàng trên app

Bước 1: User thực hiện mua hàng trên APP, tìm chọn để mua hàng, chọn [Mua ngay] của sản phẩm cần mua

Bước 2: Tại trang chi tiết đơn hàng, mục Hình thức thanh toán chọn button [Thay đổi]

Bước 3: Hệ thống dẫn tới màn hình [Hình thức thanh toán], tích chọn vào cổng thanh toán muốn chọn. Click [Tiếp tục] để thực hiện các bước tiếp theo

Bước 4: Tại màn hình chi tiết đơn đặt hàng, chọn [Đặt hàng]

Bước 5: Tại Web-view của Cổng thanh toán VNPay, thực hiện chọn hình thức thanh toán tương ứng muốn thanh toán. Cổng thanh toán VNPay hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán qua ứng dụng VNPAY QR

  2. Thanh toán quét mã VNPAY QR

  3. Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng

  4. Thẻ thanh toán quốc tế

  5. Ví điện tử

Sau khi user chọn hình thức thanh toán phù hợp, thực hiện thanh toán theo các bước lần lượt theo từng màn hình Web-view để hoàn thành quy trình thanh toán cho đơn hàng.

Thanh toán đơn hàng trên Web-Shop

Tương tự như thanh toán đơn hàng trên APP, user thực hiện mua hàng trên Web-Shop, chọn cổng thanh toán cho đơn hàng, chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán đơn hàng.

Sau khi user chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng là VNPay, click button [Đặt hàng], Hệ thống mở ra web view của cổng thanh toán VNPay:

User chọn hình thức thanh toán cụ thể và thực hiện Thanh toán cho đơn hàng

Last updated