Game lô tô/đoán số

Game lô tô/ đoán số

Tại MODULES chọn menu Gamification -> Game lô tô - đoán số

Bước 1: Admin truy cập vào Web Admin tại Modules GAMIFICATION → Game Loto / đoán số → Tạo chương trình game Loto mới mà gian hàng mong muốn.

Điền thông tin cho game Loto mới.

Thay đổi thể lệ chơi và cơ cấu giải thưởng mà Admin mong muốn.

Bước 2: Cấu hình cho game Loto → Lưu lại.

Lưu ý: Chỉ sử dụng được 1 game Loto cho 1 gian hàng.

Bước 3: Tạo Menu chính trên App.

Tại Module CỬA HÀNG → Quản lý Menu → Thêm Menu App.

Nhập thông tin Menu App → Thêm.

Bước 4: Check thông tin trên App

Khách hàng chơi game Loto hoặc Admin tiến hành test game Loto.

  • Hiển thị trên Web Admin.

  • Hiển thị trên App

Bước 5: Tới thời điểm chốt kết quả Admin cập nhật và công bố kết quả trả thưởng. (Kết quả game Loto sẽ dựa vào “Kết quả sổ số miền Bắc”

Last updated