Nhóm cộng đồng

I. Chức năng dành cho Admin hệ thống

1. Tạo menu Cộng Đồng

Admin truy cập trang quản trị, mục Trang chủ chọn Quản lý menu trên App
Hệ thống mở ra màn hình danh sách Menu dịch vụ trên App, chọn [Thêm menu app] để thực hiện thêm mới menu.
Tại form thêm menu, nhập thông tin để thêm mới, chọn [Thêm] để hoàn tất
Lưu ý: Mục Đường dẫn Menu trên App chọn dữ liệu là Cộng đồng

2. Tạo Group

Admin truy cập trang quản trị, mục Cộng đồng chọn Nhóm
Hệ thống mở ra màn hình danh sách các Nhóm hiện có, chọn
đẻ thực hiện tạo thêm nhóm mới.
Tại Form thêm mới, nhập nội dung cho nhóm cộng đồng muốn tạo, chọn
để hoàn thành việc tạo thêm nhóm mới.

3. Phê duyệt bài viết trong nhóm

Admin truy cập trang quản trị, mục Cộng đồng chọn Bài viết trong Nhóm.
Hệ thống mở ra màn hình danh sách các bài viết trong nhóm cộng đồng. Mặc định là các bài viết chưa được phê duyệt.
Phê duyệt
Để thực hiện phê duyệt Bài viết, admin thực hiện như sau:
 1. 1.
  Tích chọn vào Checkbox đầu mỗi Bài viết, muốn Phê duyệt
 1. 1.
  Chọn
4. Bỏ phê duyệt
Tại màn hình danh sách các bài viết, thực hiện tìm kiếm các Bài viết đã phê duyệt trước đó
Tích chọn Checkbox đầu mỗi bài viết muốn Bỏ Phê duyệt
Chọn

5. Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt Bình luận

Phê duyệt
Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống. mục Cộng đồng chọn Bình luận
Hệ thống mở ra màn hình danh sách các Bình luận từ các nguồn khác nhau, mặc định là những Bình luận có trạng thái Chưa phê duyệt.
Để thực hiện phê duyệt Bình luận, admin thực hiện như sau:
 1. 1.
  Tích chọn vào Checkbox đầu mỗi bình luận muốn Phê duyệt
2. Chọn
6. Bỏ phê duyệt
Tại màn hình danh sách Bình luận, thực hiện tìm kiếm các Bình luận đã phê duyệt trước đó
Tích chọn Checkbox đầu mỗi bình luận muốn Bỏ Phê duyệt
Chọn
II. Chức năng dành cho khách hàng

1. Đăng bài trong các Group

Khách hàng thực hiện truy cập vào các Group được Admin hệ thống tạo, thực hiện đăng bài vào các Group này.
Khách hàng truy cập vào Menu Cộng đồng của Store trên App điện thoại
Hệ thống mở ra màn hình Cộng đồng Group gồm:
Danh sách các Group hiện có của Store
( Danh sách các bài đăng trong Cộng đồng)
Để thực hiện đăng bài vào các Group, user tích chọn để truy cập vào 1 Group bất kỳ muốn viết bài đăng
Nhập nội dung bài đăng. Bài đăng có thể là Test, Photo hoặc cả Text và Photo
Mỗi bài đăng hệ thống cho phép user đăng tối đa là 10 ảnh.
Chọn
để hoàn tất việc đăng bài trong Group. Bài viết đăng đăng thành công, trạng thái lúc này của bài viết là [Chưa phê duyệt]
 • Bài viết chưa phê duyệt sẽ chưa được Public trong Group của Store, user khác không xem được bài viết

2. Xem bài đăng

Điều kiện: Bài viết đã được phê duyệt
Tại trang Cộng đồng, user chọn các Group muốn xem các bài đăng.
Tại đây hệ thống còn cung cấp cho user các chức năng khác như:
 • [Thích] bài viết; [Thích] Bình luận
 • [Bình luận] cho bài viết; [Trả lời bình luận] của Bình luận

3. Like/ Unlike bài đăng

Bài đăng
User truy cập vào các Group, xem bài viết và thực hiện [Like] như phần Tin tức.
Tích chọn
để bỏ thích
Bình luận
Tư tự như [Like] Bài đăng, user chọn [Like] cho bình luận của chính mình hoặc User khác, với trạng thái của bình luận là Đã phê duyệt
Ghi chú:

Bình luận bài đăng

Bình luận Bài đăng
User truy cập vào các Group, xem bài viết và thực hiện Bình luận
Bước 1: Click vào icon
của mỗi bài đăng
Bước 2: Tại Form nhập nội dung bình luận muốn thực hiện và chọn Gửi
Tại đây hệ thống hỗ trợ user có thể thực hiện Bình luận cho bài đăng kèm theo hình ảnh
 1. 1.
  Tại form nhập bình luận, tích chọn icon ảnh
 2. 2.
  Chọn cách tải ảnh lên: Ảnh từ thư viện - hoặc ảnh chụp Camera
 1. 1.
  Nhập nội dung( nếu có); chọn gửi để hoàn tất Bình Luận
Trạng thái của Bình luận lúc này là [Chưa phê duyệt]
Bình luận được gửi lên hệ thống để chờ Admin phê duyệt
Bình luận có trạng thái là [Chưa phê duyệt] chỉ có tác giả của Bình luận này mới nhìn thấy được; User khác không nhìn thấy bình luận khi Bình luận chưa được phê duyệt.
Trả lời Bình luận của user
Chức năng này chỉ thực hiện được khi Bình luận đã được phê duyệt
User thực hiện chọn [Trả lời]
thực hiện thao tác tương tự như Bình luận cho bài đăng
Tổng các bình luận của Bài đăng = Tổng bình luận của user + với các Bình luận trả lời của Bình luận (Bình luận con) trong 1 bài đăng
Điều kiện: Trạng thái của bình luận = Đã phê duyệt