Các hình thức thanh toán mặc định trên app

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập các hình thức thanh toán cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Thêm mới hình thức thanh toán

  • Sửa hình thức thanh toán đã thiết lập trước đó

  • Xóa hình thức thanh toán

  • Xem chi tiết hình thức thanh toán

I. Thêm mới hình thức thanh toán:

Bước 1: Vào Modules Cửa hàng

Bước 2: Vào memu Cửa hàng -> Hình thức thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán

Bước 3: Chọn các loại hình thức thanh toán

Bước 4: Điền thông tin hình thức thanh toán -> Lưu lại

1. Thanh toán COD

2. Thanh toán chuyển khoản

Chủ shop điền thông tin các tài khoản ngân hàng để khách hàng chuyển khoản

II. Sửa các hình thức thanh toán

III. Xóa hình thức thanh toán:

Lưu ý: Đối với các hình thức thanh toán qua ví MOMO, VNPAY, VA EPAY, chủ shop vui lòng liên hệ với ABAHA để được tư vấn tích hợp cổng thanh toán lên web và app của quý khách.

Last updated