Voucher áp dụng cho sản phẩm

Tài liệu chương trình voucher áp dụng cho sản phẩm

Có 2 cách áp dụng chương trình Voucher:

 • Voucher cho đơn hàng: Voucher áp dụng chung cho đơn hàng (ví dụ: giảm 100K cho đơn hàng, giảm 20% giá trị đơn hàng)

 • Voucher cho sản phẩm: Chỉ áp dụng với 1 số sản phẩm (ví dụ giảm giá 20K cho sản phẩm X hoặc nhóm sản phẩm Y). Nếu đơn hàng không có sản phẩm được áp dụng thì Voucher không có tác dụng.

 • Một đơn hàng chỉ áp dụng được 1 chương trình Voucher, bao gồm cả voucher cho đơn hàng và voucher cho sản phẩm.

Tài liệu này hướng dẫn cách tạo 1 chương trình Voucher áp dụng riêng cho 1 số sản phẩm.

Có 4 loại Voucher áp dụng được cho sản phẩm:

 • Giảm giá %: giảm % giá sản phẩm.

 • Giảm giá tiền: giảm tiền cho riêng sản phẩm

 • Freeship: freeship khi mua sản phẩm. Trong đơn hàng có sản phẩm này thì đơn hàng được freeship.

 • Tặng sản phẩm: Tặng sản phẩm khi mua sản phẩm.

A. Hướng dẫn tạo chương trình voucher áp dụng cho sản phẩm

Bước 1: Vào module KHUYẾN MẠI

Bước 2: Chọn menu chương trình voucher -> Tạo chương trình voucher mới

Bước 3: Tạo chương trình voucher mới

Form Tạo mới chương trình voucher, nhập đầy đủ các trường thông tin :

 • Tên voucher

 • Mã chương trình

 • Thời gian áp dụng

 • Nội dung chương trình

 • Loại chương trình:

  • Giảm giá % đơn hàng

  • Giảm giá tiền đơn hàng

  • Miễn phí ship

  • Tặng sản phẩm

Bước 4: Chọn sản phẩm được áp dụng với chương trình voucher:

 1. Áp dụng cho đơn hàng: Chương trình voucher được áp dụng cho đơn hàng, tất cả sản phẩm đều được áp dụng

 2. Áp dụng cho sản phẩm: Chương trình voucher được áp dụng cho đối tượng là:

 • Nhóm sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm

 • Sản phẩm

Đối với voucher áp dụng cho sản phẩm cụ thể, nhập tên sản phẩm và bấm vào TÌM KIẾM sau đó chọn sản phẩm được áp dụng.

Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm áp dụng cùng lúc:

Bước 5: Điền các trường thông tin còn lại và click -> Tạo chương trình voucher để hoàn tất quá trình tạo chương trình voucher

Lưu ý:

Trạng thái hiển thị

Trạng thái hiện: Chương trình sẽ hiển thị trên danh sách trên App, để khách hàng vào chọn đổi bằng điểm hoặc tự nhận miễn phí

Trạng thái ẩn: Chương trình không hiển thị trên app, dùng cho các chương trình chạy không công khai như tặng đăng ký thành công, tặng riêng, tặng theo kịch bản, ...

B. Các bước đặt hàng trên app khi khách hàng sử dụng voucher giảm giá:

Bước 1: Khách hàng vào app và chọn sản phẩm đặt hàng

Bước 2: Chọn sản phẩm được áp dụng voucher giảm giá:

Lưu ý: Bạn cần xem điều kiện đơn hàng tối thiểu để có thể áp mã nhé. Đôi khi bạn áp mã vào mà sản phẩm chưa đạt giá trị đơn hàng tối thiểu thì cũng không sử dụng được.

Trường hợp sản phẩm chưa đạt giá trị đơn hàng tối thiểu mà bạn vẫn muốn sử dụng bạn cũng có thể đặt mua thêm các sản phẩm khác :

Bước 3: Chọn chương trình khuyến mại voucher giảm giá cho sản phẩm:

Last updated