Chương trình voucher

1. Tạo mới chương trình voucher:

Điền thông tin voucher:

 • Tên voucher

 • Chọn thành phố

 • Thời gian áp dụng

 • Nội dung chương trình

Trong đó:

 • Tên chương trình giảm giá

Khi bạn đặt tên cho chương trình giảm giá thì người mua sẽ không nhìn thấy tên bởi vì tên này nhằm phục vụ cho mục đích quản lý một cách dễ dàng các chương trình khuyến mãi của shop.

 • Mã giảm giá

Shop có thể dùng chữ hoặc số để đặt tên.

 • Loại Voucher

 • Giảm giá trực tiếp khi thanh toán (tiền mặt)

 • Giảm giá % đơn hàng

 • Miễn phí ship

 • Tặng sản phẩm

 • Loại giảm giá/Mức giảm

Mã voucher:

Có 2 lựa chọn để tạo mã voucher

 • Tạo mới mã tự động: hệ thống sẽ auto sinh ra mã voucher, admin chỉ cần điền số lượng mã tạo tự động

 • Import mã voucher từ file excel theo form mẫu bên dưới -> sau đó chọn tải file

2. Danh sách voucher của cửa hàng Hệ thống hiển thị danh sách các Voucher đã được Tạo trước đó. Tại đây hệ thống cung cấp cho người các chức năng như:

 • Xem thông tin chi tiết của Voucher

 • Xóa Số Voucher được tạo

 • Sửa

 • Xóa

 • Thêm mã vào Voucher

 • Ẩn/ Hiện Voucher cho Store

Last updated