Cấu hình đặt lịch

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT LỊCH

Mục đích

Tài liệu này dùng để hướng dẫn Người dùng cuối có thể thực hiện thao tác Đặt lịch cho dịch vụ có nhu cầu sử dụng.

Hướng dẫn Quản trị hệ thống thực hiện cấu hình, thiết lập dữ liệu cho site.

Đối tượng sử dụng

 • Tất cả người dùng hệ thống App Đặt lịch của Abaha

 • Nhóm quản trị có quyền thiết lập hệ thống

Phạm vị tài liệu

A. Tạo sản phẩm - dịch vụ có chức năng chọn Đặt lịch

 • Tại trang [Quản lý sản phẩm] trên Web admin, Quản trị hệ thống thực hiện chọn chức năng [Tạo mới sản phẩm]

Hệ thống mở ra màn hình hỗ trợ Admin có thể thực hiện Tạo mới sản phẩm - dịch vụ

Lưu ý:

 • Sản phẩm có [Hình thức mua hàng] là [Gió hàng] thì sẽ hỗ trợ user thực hiện mua hàng như kiểu truyền thống

B. Cấu hình đặt lịch

Quản trị hệ thống truy cập vào mục Cấu hình đặt lịch từ màn hình chức năng của Modules Sản phẩm

Màn hình Cấu hình đặt lịch. Trong đó:

 1. Lịch hoạt động của cửa hàng

 • Mặc định lịch set từ Thứ 2 - Chủ nhật: Admin có quyền Tích/ Bỏ tích vào các Ngày Hoạt động cửa cửa hàng

 • Thời gian bắt đầu: được hiểu giống như thời gian mở cửa của cửa hàng

 • Thời gian kết thúc: Thời gian đóng cửa

2. Thời gian cho 1 khung giờ

Đây là khoảng thời gian cách nhau cho mỗi khung giờ.

Ví dụ:

Cấu hình Lịch hoạt động của cửa hàng từ Thứ 2 - Thứ 6.

Thời gian bắt đầu là 8h30

Thời gian kết thúc là 17h30

Thời gian cho 1 khung giờ là 60 phút

=> Thời gian hiển thị trên App cho user chọn sẽ là: 8:30 - 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30

Tương tự như trên với Thời gian cho 1 khung giờ: 15 phút - 20 phút - 30 phút.

C. Quản lý đơn đặt lịch

Sau khi user đặt lịch thành công trên App, hệ thống sẽ quản lý đơn đặt lịch của user trên Web admin và App admin. Tại đây hệ thống hỗ trợ Admin có thể quản lý, cập nhật trạng thái cho đơn đặt lịch.

Web admin

Admin truy cập trang quản trị hệ thống, chọn Modules [Bán hàng]

Hệ thống dẫn đến màn hình danh sách quản lý các Đơn đặt có trên hệ thống

Mặc định các đơn đặt mới nhất sẽ được hiển thị lên đầu.

Tại đây Admin có thể cập nhật trạng thái cho đơn đặt lịch. xem thông tin chi tiết của đơn đặt.

Thao tác [Phê duyệt] và [Hủy bỏ] [Cập nhật trạng thái tiếp theo cho đơn đặt vẫn thao tác như phê duyệt Đơn đặt hàng truyền thống trước kia.

Đơn đặt lịch sẽ gồm các trạng thái sau:

 • Phê duyệt đơn đặt lịch ~ Trạng thái đơn [Đã chấp nhận]

 • Xử lý đơn đặt lịch ~ Trạng thái [Đang xử lý]

 • Hoàn thành đơn đặt lịch ~ Trạng thái [Hoàn thành]

Trong trang chi tiết đơn đặt lịch, Admin có thể kiểm tra lại thông tin của khách hàng đặt sử dụng dịch vụ

App admin

Admin truy cập App quản trị, chọn cửa hàng tương ứng muốn quản lý. Tại màn hình Trang chủ của cửa hàng chọn [Quản lý đơn hàng]

Hệ thống dẫn đến màn hình quản lý danh sách các đơn hàng đang có trên hệ thống và được chia theo các trạng thái cụ thể:

Admin thực hiện tích chọn vào 1 đơn đặt cụ thể muốn check thông tin hoặc muốn cập nhật trạng thái cho đơn

Trong đó:

 1. Tên user đặt đơn - combo button chức năng Cập nhật trạng thái cho đơn đặt

 2. Thông tin về lịch đặt dịch vụ: thời gian - địa chỉ cơ sở sách hàng lựa chọn

D. Chức năng dành cho End-user

User truy cập vào app, chọn dịch vụ để đặt lịch

Hệ thống mở ra màn hình các thông tin cần chọn để có thể Đặt lịch

User chọn [Thay đổi] của Cửa hàng để thực hiện chọn địa chỉ của cơ sở muốn đến dùng dịch vụ

Chọn ngày muốn đặt lịch

Chọn khung giờ muốn đến. Sau khi nhập đủ dữ liệu cần thiết, chọn [Xác nhận] để hoàn thành quy trình đặt lịch cho dịch vụ

Hệ thống thông báo đặt lịch thành công.

User có thể xem lại đơn đặt lịch tại màn hình danh sách đơn hàng.

User tích chọn vào chi tiết 1 đơn đặt lịch để xem lại thông tin về đơn đặt. Trường hợp đơn đặt lịch chưa được hệ thống Phê duyệt / Xử lý user có thể Hủy đơn.

Last updated