Kết nối GHTK

( Giao hàng tiết kiệm)

Bước 1: Tạo tài khoản bên GHTK và đăng nhập

Bước 2: Vào mục Sửa thông tin cửa hàng để copy lấy mã API token key

Bước 3: Vào module Giao vận -> Kết nối GHTK sau đó copy mã token đã lấy từ tài khoản Giao hàng tiết kiệm và Cập nhật:

Last updated