Quản lý banner

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Banner cho cửa hàng.

Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Tạo mới Banner

  • Sửa Banner

  • Xóa Banner

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống, Thanh menu bên trái Hệ thống click chọn Trang chủ => Quản lý Banner

Hệ thống hiển thị danh sách Banner đã có sẵn

Lưu ý: Tên các Banner không được trùng nhau.

Các vị trí hiển thị banner trên website và trên app:

1. Trên cùng trang chủ website ( kích thước 800x500 px)

2. Giữa trang chủ website ( 600x200 px)

3. Trên cùng trang chủ app ( Vị trí trên cùng dành cho 1 số template khác của App. Template này không hỗ trợ. )

4. Giữa trang chủ app:

Last updated