Hướng dẫn tạo chương trình giảm giá

Tạo mới chương trình giảm giá

Bước 1: Admin truy cập trang quản trị hệ thống của cửa hàng, chọn Modules Marketing, sau đó chọn Chương trình giảm giá để mở màn hình chức năng

Bước 2: Chọn Tạo mới để tạo mới chương trình giảm giá

Hiện Form Tạo mới chương trình giảm giá, nhập đầy đủ các trường thông tin, chọn Lưu để hoàn tất quy trình tạo mới chương trình giảm giá.

Trong đó:

1. Tên chương trình khuyến mãi: nhập tên cho chương trình khuyến mãi muốn tạo

2. Tùy chọn Khuyến mại [Loại khuyến mãi] bao gồm:

  • Giảm giá theo phần trăm

  • Giảm giá theo số tiền

  • Chương trình đồng giá

3. Áp dụng với:

  • Tất cả các sản phẩm của cửa hàng

  • Theo danh mục sản phẩm

  • Theo nhóm sản phẩm

  • Theo sản phẩm chỉ định cụ thể

4. Thời gian áp dụng của trường trình

  • Thời gian bắt đầu: mặc định là ngày hiện tại khi Admin thực hiện tạo CTKM (cho phép chỉnh sửa)

  • Thời gian kết thúc: Nhập thời gian muốn kết thúc CTKM - mặc định nếu không nhập thời gian kết thúc này thì CTKM không có hạn kết thúc

Last updated