Hoa hồng và tích điểm

1.CÀI ĐẶT HOA HỒNG VÀ TÍCH ĐIỂM CHO TỪNG SẢN PHẨM

Cấp quyền cho các khách hàng lên Đối tác / CTV

Để cài đặt phần trăm hoa hồng cho từng sản phẩm, Admin chọn sản phẩm muốn cài đặt → Điền số % mong muốn cài đặt và click enter để hoàn tất.

Tại App sẽ hiển thị thông tin hoa hồng sản phẩm đối với Đối tác/ CTV

2. CHỌN MỨC HOA HỒNG (CTV) CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Admin có thể cấu hình mức chiết khấu mặc định dành cho các NPP áp dụng với tất cả sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm cần áp dụng (Không điền số thập phân Ví dụ: 1,5)

Cài đặt mức hoa hồng đối tác cho nhiều sản phẩm

Admin muốn cài đặt hoa hồng cho đối tác với nhiều sản phẩm cùng một lúc thao tác sau:

  • Mức hoa hồng đối tác.

  • Danh mục sản phẩm (cần cài đặt hoa hồng)

  • Chọn nhóm sản phẩm (có thể chọn hoặc không chọn nhóm sản phẩm nào)

Sau đó Admin chọn “Sửa hoa hồng” để hoàn tất.

3. CHỌN MỨC TÍCH ĐIỂM CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Admin có thể cấu hình mức tích điểm khi khách hàng mua một sản phẩm.

Admin có thể tiến hành cài đặt tích điểm cho các sản phẩm trong danh mục đang quản lý bằng cách:

  • Admin chọn mức tích điểm muốn cài đặt.

  • Chọn danh mục hoặc tất cả danh mục muốn cài đặt

Click “Sửa mức tích điểm theo danh mục” để hoàn tất.

Cấu hình tích điểm áp dụng cho toàn bộ sản phẩm hoặc một danh mục sản phẩm nhất định.

Lưu ý: Tính năng được bật khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng Ví tích điểm cho Người mua hàng.

Last updated