Công cụ

CÁC TÍNH NĂNG CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Tại Trang quản trị chọn Module Sản phẩm -> Chọn Menu Công cụ.

1. CHỌN MỨC KHUYẾN MÃI CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể áp dụng khuyến mại/giảm giá cho toàn bộ sản phẩm hoặc theo danh mục sản phẩm muốn áp dụng.

Lưu ý: Không điền số âm (Ví dụ: -1, -2,....) và không điền số thập phân (Ví dụ: 1,5)

Mức khuyến mãi/giảm giá được hiển thị với từng toàn bộ sản phẩm hoặc từng danh mục sản phẩm trên app và trên trang quản trị

2. CHỌN MỨC TĂNG GIÁ CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể áp dụng tăng giá cho toàn bộ sản phẩm hoặc theo danh mục sản phẩm muốn áp dụng.

Lưu ý: Không điền số thập phân (Ví dụ: 1,5)

Mức tăng giá cho sản phẩm được hiển thị với từng toàn bộ sản phẩm hoặc từng danh mục sản phẩm trên app và trên trang quản trị

Ví dụ: sản phẩm Áo thun giá thực tế 100.000đ, sau khi khai báo mức tăng giá 10% thì hiện tại màn hình danh sách sản phẩm tự động hiển thị giá niêm yết = giá niêm yết * 110%; giá bán = giá bán * 110%.

Tương tự giá hiển thị trên App cũng vậy.

3. CẤU HÌNH CÂN NẶNG CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Thay vì Admin phải sửa thủ công từng sản phẩm thì Admin sửa tại Cấu hình cân nặng cho sản phẩm trong danh mục

Khách hàng có thể cấu hình cân nặng tạm tính cho tất cả các sản phẩm hoặc một danh mục sản phẩm nhất định.

4. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SẢN PHẨM

Mục này có 2 tính năng đặc biệt:

  • Import sản phẩm từ file Excel có sẵn

Lưu ý: Cần bổ sung thông tin đúng với các trường có trong file excel tải về

  • Xóa toàn bộ sản phẩm có trên hệ thống

Last updated