2. Bán hàng

Module bán hàng bao gồm các tính năng: Quản lý trạng thái đơn hàng, danh sách đơn hàng, chát với khách hàng… giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động bán hàng.

Last updated