Đăng xuất

Bước 1: Tại màn hình giao diện trang quản trị hệ thống, click chọn vào tên user đang đăng nhập bên góc phải màn hình

Bước 2: Pop-up hiển thị tên tài khoản đăng nhập, tích chọn button . Hệ thống thoát khỏi trang quản trị, back về màn hình Trang chủ.