Đăng kí Apple ID

Bước 1: Đăng kí tại link (https://appleid.apple.com/account )
Bước 2: Nhập thông tin => Tiếp tục
Bước 3: Nhập mã xác minh được gửi qua email => Tiếp tục
Bước 4: Nhập mã xác minh gửi về số điện thoại => Tiếp tục
Hoàn thành