Cài đặt mua combo sản phẩm theo số lượng

Bước 1: Tại trang quản trị chọn modules Sản phẩm

Bước 2: Vào menu Quản lý sản phẩm

Bước 3: Chọn Cấu hình bước giá tại cột Action của Sản phẩm bạn muốn cài đặt

Bước 4: Cấu hình các bước giá cho sản phẩm

  1. Điền số lượng combo sản phẩm cùng Mức giảm (%) đang áp dụng

  2. Có thể thêm/bớt số lượng combo sản phẩm bằng +/-

Cài đặt thành công combo sản phẩm theo số lượng

Last updated