Chương trình tặng voucher

1. Cấu hình tặng voucher trên WA

Khi admin tạo mới 1 chương trình voucher sẽ có thể chọn chức năng "Cho phép khách hàng tặng voucher".

Khi admin cho phép thì khách hàng trên App có thể tặng cho bạn bè các voucher thuộc chương trình Voucher này

Lưu ý: Hiện tại khách hàng chỉ có thể tặng voucher cho nhau thông qua App bán hàng (không áp dụng cho web bán hàng).

2. Chi tiết chương trình voucher trên WA

1. Danh sách voucher đã nhận

Admin truy cập vào "Thông tin chi tiết chương trình Voucher" và chọn "Đã nhận" để xem "Danh sách voucher được tạo cho user" gồm

  • ID của mã voucher

  • Code là mã để sử dụng voucher

  • Người sở hữu là tên của user đang sở hữu mã voucher này

  • Người tặng là tên của user đã tặng cho người sở hữu. Chỉ hiển thị khi mã voucher đó là được người khác tặng

  • Hành động: Xoá, admin có thể xoá mã voucher của user này đi nếu mã voucher này không hợp lệ

2. Danh sách voucher đã dùng

Admin truy cập vào "Thông tin chi tiết chương trình Voucher" và chọn "Đã dùng" để xem "Danh sách voucher đã được sử dụng" gồm

  • ID của mã voucher

  • Code là mã để sử dụng voucher

  • Người sở hữu là tên của user đang sở hữu mã voucher này

  • Người tặng là tên của user đã tặng cho người sở hữu. Chỉ hiển thị khi mã voucher đó là được người khác tặng

  • Thời gian mà user sử dụng mã voucher này.

3. Tặng voucher cho bạn bè trên App

Bước 1: Khách hàng truy cập vào Mục "Voucher của tôi", các voucher cho phép tặng sẽ hiển thị thêm nút "Tặng bạn bè" hoặc nhấn vào voucher để xem chi tiết

Màn chi tiết của 1 mã voucher cũng sẽ hiển thị nút "Tặng bạn bè" nếu chương trình voucher này cho phép Tặng bạn bè

Bước 2: Khách hàng nhấn vào nút "Tặng bạn bè" để chuyển sang màn chọn bạn bè nhận voucher. Nhập số điện thoại để tìm kiếm và chọn từ danh bạ của thiết bị, hoặc tự nhập một sdt mới không thuộc danh bạ.

Bước 3: Sau khi chọn thành công người nhận, khách hàng sẽ xác nhận lại thông tin người nhận và thông tin về mã voucher . Nhấn nút tặng ngay để gửi cho bạn bè

Khi bạn tặng code của voucher cho bạn bè thì bạn sẽ không nhìn thấy code đó trong mà hình "Voucher của tôi" nữa. Code của voucher đó sẽ được thấy tại "Voucher của tôi" tại tài khoản của người được tặng

Last updated