Lịch sử tặng/rút điểm

Tra cứu, thống kê lịch sử tặng/ rút điểm đối với các khách hàng

Khách hàng truy cập Modules Khách hàng -> Lịch sử tặng/ rút điểm để tra cứu lịch sử tặng điểm, rút điểm của khách hàng.

  • Tìm kiếm lịch sử

Tại màn hình danh sách Khách hàng, nhập thông tin muốn tìm kiếm tại ô Tìm kiếm > Hệ thống trả về dữ liệu phù hợp theo tiêu chí vừa thực hiện tìm kiếm.

User có thể lựa chọn Filter theo các trường như: Người gửi, người nhận, Ví tích điểm và Thời gian giao dịch.

  • Xuất file Exel

Tại màn hình danh sách Khách hàng chọn icon Xuất File Excel ở góc phải màn hình.

Hệ thống hỗ trợ xuất excel danh sách Khách hàng xuống máy tính của user. Dữ liệu có định dạng là file Excel

  • Hiển thị trên app:

Last updated