Hướng dẫn tạo mật khẩu tặng rút điểm cho khách hàng

Lưu ý: Chỉ những tài khoản có quyền admin mới có quyền cấp mật khẩu để thao tác tặng và rút điểm cho khách hàng
Hướng dẫn tạo mật khẩu tặng/ rút điểm của khách hàng trên app
Bước 1: Tải ứng dụng app abaha.vn và chọn cửa hàng của bạn.
Apple Store: tại đây
CH Play: tại đây
Bước 2: Tại màn hình trang chủ App quản lý chọn Tài khoản
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin:
+ Mật khẩu mới
+ Xác nhận mật khẩu
Sau đó click vào : Gửi mã OTP
Bước 4: Nhập mã OTP để hoàn tất thao tác tạo mật khẩu: