Tạo đơn giao vận

Hiện tại Người dùng đã có thể tạo đơn giao vận mới trên trang Admin mà không cần Khách hàng đặt đơn.
Bước 1: Tại Modules Giao vận chọn menu Tạo đơn giao vận
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin người nhận
Bước 3: Tại phần Sản phẩm, sẽ có mục tìm kiếm Sản phẩm để chọn sản phẩm được giao.
Nếu đơn có nhiều hơn 1 sản phẩm, ấn dấu (+) để thêm.
Bước 4: Chọn Thông tin giao vận Lấy danh sách đơn giao vận.
  • Tùy vào lựa chọn của Khách để lựa chọn bên chịu phí vận chuyển.
  • Khối lượng đơn hàng sẽ ảnh hưởng tới dự tính chi phí vận chuyển.
  • Nhập giá trị 0 nếu không cần Ship COD
Bước 5: Chọn đơn vị giao vận:
  • Người dùng chọn đơn vị giao vận mình muốn
  • Chọn dịch vụ Ship thường hoặc Ship hỏa tốc
  • Phí ship tạm tính dựa trên phí của đơn vị giao vận
HOẶC
Bước 6: Chọn " Tạo đơn giao vận" để hoàn thành 1 đơn giao vận